Java Magazine

Scala is niet moeilijk – Scala maakt Java development eenvoudiger

Zes jaar geleden kwam ik met Scala in aanraking toen een klant besloot om over te gaan van Java naar Scala. Sindsdien ben ik aan deze taal verknocht. Enerzijds vanwege de veel leesbaardere code aangezien veel boilerplate code weggelaten kan worden. Anderzijds biedt Scala ook veel mogelijkheden die Java niet biedt aangezien Scala zowel OO als FP concepten verenigd.  Veel …

Read More »

Maven en Java 9 – De mythe dat Maven niet werkt onder Java 9 ontkracht

Ondanks dat de release van Java 9 is uitgesteld, kunnen we wel met redelijke zekerheid vaststellen wat we kunnen verwachten. Een deel daarvan zal ook van toepassing zijn op Maven. Vandaar een uitgebreid artikel over een aantal van deze nieuwe features en hoe Java 9 zal gaan werken in combinatie met Maven.  Robert Scholte   Compile for Older Platform Versions …

Read More »

RxJava 2 en Reactive Streams – De belangrijkste veranderingen

RxJava is een library die als doel heeft om asynchrone code beter leesbaar en onderhoudbaar te maken. Inmiddels is de compleet vernieuwde versie 2 uitgebracht, die voldoet aan de Reactive Streams standaard. In dit artikel lees je wat de belangrijkste veranderingen van RxJava zijn ten opzichte van versie 1. Erwin de Gier   De Observable Het overgrote deel van de …

Read More »

Blockchain – Een technische introductie in de blockchain

Dit artikel is een introductie in de blockchain. Je leest waar het idee van de blockchain is ontstaan en wat de vijf ingrediënten zijn waaruit elke blockchain bestaat. Een volgend artikel zal ingaan op distributed ledgers (technologie die door de blockchain is geïnspireerd), waarbij ook codevoorbeelden aan bod zullen komen. Mark van Cuijk   Bitcoin In 2009 is de eerste openbare blockchain in …

Read More »

Machine learning – een introductie in supervised learning

Machine learning is een breed begrip en wordt vaak verwisseld en verward met termen als artificial intelligence, deep learning en soms ook met business intelligence. In dit artikel geven we een introductie van de mogelijkheden van machine learning aan de hand van een praktijkcase. Tammo Sminia & Gerben Oostra Artificial intelligence omvat het hele onderzoeksgebied, waarin computers beslissingen gaan nemen …

Read More »

VertxUI – Java als front-end taal

Java front-end webpagina’s zijn server-side georiënteerd (.jsp’s en HTML templating). Dit is jarenlang voldoende geweest, omdat webpagina’s niet client-side mogelijk waren door grote browser incompatibiliteit wat betreft JavaScript en HTML/CSS. Niels Baloe Tegenwoordig is deze browser incompatibiliteit er echter niet meer en kun je een webpagina gerust volledig client-side maken: back to basics. Ook kun je tegenwoordig client-side JavaScript gebruiken …

Read More »

Let’s get secure!- Een kijkje in de wereld van HTTPS

Heb je een website die HTTPS connecties aanbiedt aan je bezoekers? Maak je gebruik van HTTPS als je inlogt of als je gegevens verstuurt? Heb je HTTPS eigenlijk nodig? Ook voor je eigen blogje op je eigen server? Voor de meesten van ons is het antwoord op deze vragen duidelijk ‘Ja!’. Sommigen zullen ook al ervaren hebben dat dit nog …

Read More »

Codetransformatie – met Spoon

Bewust of onbewust maakt elke Java ontwikkelaar gebruik van compile time analyse en transformatie van broncode en bytecode. We laten bijvoorbeeld onze IDE code voor ons genereren en gebruiken tools als Findbugs voor het opsporen van fouten. Het zelf bouwen van code-analyse en generatietools kan best complex zijn. De Java Reflection API biedt ons de mogelijkheid tot bijvoorbeeld-code analyse. Deze …

Read More »

De API Developer Experience – 3 mythen, 3 suggesties, 3 feiten

We begeven ons in de richting van een wereld waarin we onze apparaten steeds beter leren kennen. We praten tegen ze en zij praten tegen ons; kortom, we wisselen informatie uit. Nooit eerder voelden we ons zo verbonden met onze apparaten en nooit eerder voelden ze zo persoonlijk. Van gezondheidsmonitoringssystemen tot drones en  van thermostaten tot smartphones; we plukken de …

Read More »