2015 – editie 6

Van het bestuur – nr.6 2015

Het conferentieseizoen zit er weer op. Op het moment van schrijven heb ik net de marathon JavaOne -> J-Fall -> Devoxx achter de rug: 3 conferenties in 3 weken. Bijna topsport…

Read More »

Evolutionaire Algoritmen

De natuur is altijd al een grote bron van inspiratie geweest voor (software) engineers. Er zijn al snel twee grote inspiratiebronnen te noemen: het menselijk brein, dat het wiel heeft uitgevonden, Rome heeft gesticht en Java heeft bedacht, en de evolutie, die onder andere weer verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het menselijk brein. Evolutie komt voort uit een aantal zeer krachtige mechanismen, die je als software engineer ook kunt gebruiken. Het doel van dit artikel is om een nieuwe tool toe te voegen aan de krachtige toolset, die je je al eigen hebt gemaakt: Evolutionaire Algoritmen.

Read More »

Jim Manico

Java-developer en zelfverklaard security-activist Jim Manico gaf developers onlangs een securityles in Nederland, als wederdienst voor een gunst op JavaOne. “Java op de client is dood in mijn ogen, maar Java op de server is vól leven!”

Read More »

In aanraking met Android Wear

Waar technologie ons voorheen vooral ontlastte van fysieke activiteiten, zijn nu onze hersenen aan de beurt voor ‘verlichting’. We hebben zowat alle informatie van de wereld in onze broekzak en dat biedt gigantisch veel mogelijkheden, maar ja... het zit nog wel in die broekzak. Als ik op de fiets naar het station race, zou mijn smartphone theoretisch al kunnen inschatten of ik een tandje bij moet zetten om droog aan te komen en mijn trein te halen. Alleen, wat heeft mijn broekzak daaraan?

Read More »

Asciidoctor

Het schrijven van documentatie wordt door ontwikkelaars vaak ervaren als een noodzakelijk kwaad. Terwijl het toevoegen van commentaar in de code vaak wel wordt gedaan en dat toch ook een vorm van documenteren is. Maar dan zit je al in de code, waar je het liefst bent en dan is het niet zo moeilijk om even wat toe te voegen. Maar documentatie die code overstijgend is, blijft vaak een ondergeschoven kindje.

Read More »

Brussel – Column Joop

"Brussel was toen nog een bruisende stad ..." Op een dag stuurde mijn baas me naar de hoofdstad van België, om in een klein team een telecomklant van software te voorzien. Ik werd in een chic hotel gehuisvest, van waaruit ik elke dag met mijn bolide van de zaak, door de geboorteplaats van Grand Jacques, naar de parkeergarage naast het Gare Du Nord reed. Aangezien de klus veel langer ging duren dan gepland (een zeldzaamheid!?!), was deze weelde van korte duur en er werd voor mij een appartement gevonden in Brussel Oost, de Franse expat buurt. Derhalve verlegde ik de route naar mijn werk en kwam zo elke morgen door een straat achter het station te rijden. Om een of andere reden is zo'n straat bijna altijd een nijverheidsgebied van rationele strekking met bijbehorende verlichting (rood). "Allez, meneer, tis te zegge, da's vleesverhuur!” De dames in kwestie draaiden overuren, net als wij, maar dan 's morgens vroeg: de gordijnen open, de TL's aan, het overige uit. Helaas eindigde de straat in een voortdurende opstopping, dus we reden stapvoets defilé, gekweld door de aanblik van deze Sirenen.

Read More »

De DIY-stroming

De term ‘makers’ (uitgesproken in het Engels) is waarschijnlijk niet bij elke lezer van Java Magazine bekend. Het heeft ook niet noodzakelijkerwijs te maken met Java, open source of techniek. Makers vormen een grote en niet-georganiseerde community van DIY-hobbyisten (doe-het-zelf, Do It Yourself). Dit klinkt minder professioneel dan dat het daadwerkelijk is. Hobbyisme is in dit geval geen maat voor kwaliteit, aanpak of het eindproduct, maar meer voor het ontbreken van commercie.

Read More »

NetBeans Day

Rond 1996 liet een groepje studenten uit Praag, in het toenmalige Tsjecho-Slowakije, op een conferentie NetBeans zien als editor en algemene ontwikkel tool voor Java. James Gosling was hier dusdanig van onder de indruk dat het al snel deel werd van Sun Microsystems, waar het direct gratis en open source beschikbaar gemaakt werd.

Read More »