Over NLJUG

You can find the English version below

De NLJUG, de Nederlandse Java User Group is opgericht in 2003. De NLJUG verenigt software ontwikkelaars, architecten, ICT managers, studenten, new media developers en haar businesspartners met algemene interesse in alle aspecten van Java Technology.

Het doel van de stichting is:

 1. in het algemeen, het behartigen van de belangen van gebruikers van op Java standaarden gebaseerde software.
 2. het onder de leden verspreiden van kennis over Java software en infrastructuur die daar gebruik van maakt.
 3. het onder de leden verspreiden van kennis over de werking van Java
 4. het stimuleren van de toepassing van Java in de professionele omgeving van onder andere bedrijven, organisaties, overheid en onderwijs.
 5. het verbeteren van de contacten tussen professionele gebruikers en de bedrijven die zich bezighouden met systemen gebaseerd op Java technologie, zowel nationaal als internationaal.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het met regelmaat organiseren van onafhankelijke technische conferenties voor leden, waarbij ook leveranciers en gelieerde groepen zich kunnen presenteren.
 2. het stimuleren, initiëren en organiseren van thema bijeenkomsten en andere ontmoetingen.
 3. Leden te informeren via media als het Java Magazine en NLJUG.org
 4. contacten te onderhouden met andere nationale en internationale organisaties met vergelijkbare doelstellingen.
 5. het opbouwen en onderhouden van contacten met leveranciers van Java software, kennis en/of kunde, die geacht worden voor haar leden van belang te zijn.

NLJUG is lid van Java Community Process (JCP).

About NLJUG

The NLJUG is the Dutch Java User Group, which started in 2003. The NLJUG brings software developers, architects, ICT managers, students, new media developers and their business partners together with their interest in all aspects in Java Technology.

The goal of the foundation:

 1. In general, to look after the interests of the users of software based on Java.
 2. To spread the knowledge about Java software and infrastructure to all the members.
 3. To spread the knowledge about how Java works.
 4. To stimulate the use of Java in professional surroundings, such as companies, organisations, the government and educational fields.
 5. To improve the contact between professional users and the companies who work with systems based on Java technology, on national and international levels.

We want to achieve this goal by:

 1. Regularly organizing independent technology conferences for the members of the NLJUG, where the suppliers and the affiliated groups have a chance to present themselves.
 2. Stimulating, initiating and organizing meet-ups.
 3. Giving members information through media like Java Magazine and NLJUG.org.
 4. Keeping in contact with national and international organisations with the same goals.
 5. Building and keeping contact with suppliers of Java software, knowledge or/and experiences, which are considered to be of importance of our members.

 

NLJUG is member of the Java Community Process (JCP).