J-Fall 2013 Evaluatie

Vanuit de NLJUG kijken we met een zeer goed gevoel terug op J-Fall 2013. Na de vele honderden uren van voorbereiding is het altijd goed te kunnen constateren dat de dag zelf voorspoedig is verlopen en dat er veel enthousiaste reacties voorbij zijn gekomen op social media en in de wandelgangen. Hieronder zullen je de meest in het oog springende resultaten van de evaluatie van J-Fall 2013 vinden.

Zoals we van jullie gewend zijn, hebben we wederom een zeer goede respons gekregen op de evaluatie. Speurend door de evaluatie vallen een aantal zaken echter op. Veruit de meeste presentatie-sessies hebben een dikke voldoende gekregen van jullie, met een aantal zeer hoge uitschieters. De top 5 van hoogst beoordeelde sessies staan hieronder vermeld, waarbij we een gedeelde winnaar hebben (tot op een duizendste berekend) qua gemiddelde, maar de standaarddeviatie van de sessie van Kees Jan Koster iets lager is:

SessieGemiddelde beoordelingStandaarddeviatieAantal stemmen
1. Kees Jan Koster [JVM bytecode engineering]4.6210.561529
2. Stephen Chin [Retro Gaming]4.6210.727729
3. Urs Peter [Coding Java 8]4.43065
4. Arun Gupta [HTML5 & websockets]4.2910.636624
5. Gerrit Grunwald [JavaFX8 on the Raspberry Pi]4.2860.643621
Scores zijn gemeten op een schaal van 1 tot 5

Ook hebben we in de evaluatie gevraagd welke sessie de meest aansprekende sessie van gehele J-Fall was. Hieronder staat de top 5 van meest aansprekende sessies.

SessiePercentage
1. Urs Peter  [Coding Java 8]18.13%
2. Stephen Chin [Retro Gaming]12.50%
3. Kees Jan Koster [JVM bytecode engineering]11.88%
4. Keynote ING7.50%
5. Arun Gupta [HTML5 & websockets]6.25%
Totaal aantal stemmen164

Verder hebben we jullie enkele algemene vragen voorgelegd over de conferentie in z’n algemeen en de locatie. Zo hebben we jullie de vraag voorgelegd wat jullie over het algemeen van de inhoud van de sprekers/workshops/presentaties vonden. Hieruit kwam een gemiddelde naar voren van 3,88 (op een schaal van 5). Deze score is ook verder toegelicht: “de inhoud van de meeste presentaties was erg goed” en “erg wisselende kwaliteit“. Dit betekent dus dat J-Fall 2013 door jullie inhoudelijk als goed is beoordeeld, maar dat er nog steeds ruimte is voor verbeteringen en aanpassingen. Hier zullen we in de toekomst dan ook zeker mee aan de slag gaan.

De locatie met de bijbehorende services (eten en drinken, registratie en de hulp van de medewerkers) van J-Fall 2013 is ook als zeer goed gewaardeerd door jullie. Een greep uit de reacties: Erg netjes en ruim opgezet | Veel beter dan Bussum | Lekkere lunch

Wel hadden we enkele berichten gekregen, dat de bewegwijzering op de locatie niet altijd even duidelijk was. Hier zullen we voor komende edities op anticiperen en proberen dit duidelijker aan te geven. 

Verder hebben we jullie voorgelegd hoe jullie denken over de J-Fall in vergelijk met andere, soortgelijke conferenties. Hierbij kwam op alle fronten naar voren, dat J-Fall hoger wordt gewaardeerd naar andere conferenties. Dit kunnen we concluderen, omdat de gemiddelden boven de helft (2,5) van de 5-puntsschaal staan. Een score lager dan 2,5 betekent dus dat het bij andere conferenties beter geregeld is en een score boven de 2,5 toont aan dat J-Fall op dat onderdeel beter scoort dan andere, vergelijkbare conferenties. Hieronder een kort overzicht van de scores:

Betreft:Gemiddelde beoordelingStandaarddeviatieAantal stemmen
Kwaliteit in het algemeen3,6840.685187
Organisatie3.9110.674187
Aanbod van sessies/workshops3.6870.789187
Keynotes2.9920.866187
Catering3.6520.838187

Scores zijn gemeten op een schaal van 1 tot 5

Jullie hebben ook de nieuwe J-Fall app (created by Info Support) gewaardeerd en van commentaar voorzien. Hieruit kwam naar voren dat de app precies deed waar het voor bedoeld was en dit werd door jullie ook goed gewaardeerd (3,393 op een schaal van 5). Er was in jullie ogen nog wel ruimte voor verbeteringen voor in de toekomst, zoals het toevoegen van een plattegrond en een duidelijker onderscheid in verschillende timeslots. Ook deze feedback zullen we meenemen voor in de toekomst.

Alle opmerkingen en suggesties die in de enquête zijn ingevuld, nemen we mee bij de organisatie van toekomstige evenementen.

Tot slot willen we iedereen nog bedanken voor het evalueren van J-Fall 2013. Zonder deze feedback zijn wij immers niet in staat om J-Fall te blijven verbeteren. Dank daarvoor!
Onder de deelnemers van de evaluatie zijn twee Raspberry Pi’s verloot, die gewonnen zijn door Jop van Raaij en Jeroen van der Grift. Gefeliciteerd!