2014 – editie 2

(War)taal. – column Joop

De natuur heeft georganiseerd dat levende wezens met elkaar communiceren, o.a. door middel van chemische stoffen, aanrakingen, visuele patronen en geluiden. De hoger (!?) ontwikkelde soorten gebruiken al deze middelen door elkaar en om chaos te vermijden hebben ze protocollen ontwikkeld om de contacten te normaliseren. Helaas nemen we het niet zo nauw, we zijn slordig of "je begrijpt wel wat ik bedoelde". En we maken er ook nog een zooitje van door verkeerde vertalingen, interpretaties of gewoon onzin:

Read More »

Front-end ontwikkeling met Vaadin

Vaak worden de contouren van de front-end van een applicatie snel neergezet. Hierdoor krijgt de gebruiker al vroeg een indruk hoe de applicatie er in grote lijnen uit gaat zien en welke functionaliteit wordt ondersteund. Voor demo-doeleinden is dat prima. Wat de gebruiker echter snel vergeet, is dat er nog veel tijd besteed moet worden aan het tot in detail uitprogrammeren. Hierbij kan je denken aan het programmeren van alle scripts die de elementen op een pagina bepaald gedrag toekennen, de opmaak van de pagina’s en vooral belangrijk: de koppelingen met de back-end. Vraagstukken die hierbij naar boven komen zijn: welk Javascript-framework wordt er gebruikt, waar komen de validaties (front- of server-side) en welke browsers moeten we ondersteunen. Ook bekijken we hoe we de ontwikkelingstaken moeten verdelen, hoe we gebruik kunnen maken van continuous integration en of onze applicatie automatisch getest wordt. Vaadin neemt een groot aantal van deze vraagstukken uit handen en biedt een aantal interessante oplossingen.

Read More »

JavaOne

De JavaOne van 2014 werd van meet af aan neergezet als 'bigger and better'. Lekker Amerikaans natuurlijk, maar er was geen woord van gelogen. Het bezoekersaantal leek te zijn gestegen en er heerste een goede vibe.

Read More »

Efficiënte cross-browser server-push met Java Enterprise 7

Het HTTP-protocol is ooit bedacht voor overdracht van hypertext, bijvoorbeeld van een (web-)server naar een browser. De browser stuurt hiertoe een request en krijgt daarop een response van de web-server terug. Maar hoe stuur je vanuit een server informatie naar verbonden browsers, zonder dat deze hierom vragen? Java Enterprise Edition 7 (JEE 7) standaardiseert WebSockets welke de gevraagde server-push mogelijk maken, maar niet alle browsers ondersteunen die. Internet Explorer in versies kleiner dan 10 zijn een bekend voorbeeld hiervan en hebben nog altijd een substantieel marktaandeel. De vraag die ik beantwoord in dit artikel is: hoe implementeer je efficiënte cross-browser server-push met standaard JEE technologie?

Read More »

Neo4j

De afgelopen jaren zagen we de productie van data steeds meer toenemen. Elk jaar produceerden we weer een beetje meer data dan het jaar ervoor. Deze stijging in data zorgde voor problemen in de databases, die de data moesten opleveren en oplossingen hiervoor rezen de pan uit. Onder de noemer NoSQL (Not only SQL) ontwikkelden technologieën als Hadoop, MongoDB, Cassandra en Neo4j zich snel. Waarin onderscheidt Neo4j zich en hoe kan je het gebruiken? In dit artikel zullen we dat verder uitleggen.

Read More »

Agile overgaan van JSF naar JS

Het liefst werken ontwikkelaars in een green field project. Lekker van de grond af aan werken. Geen legacy en de nieuwste technieken voor het oppakken. Helaas is dit meestal niet de realiteit…

Read More »

Google Application Services You‘ve Never Heard About

Het consumentenvertrouwen is sinds de economische crisis een veel besproken onderwerp in Nederland. In dit artikel laten we zien hoe ogenschijnlijk losstaande en wellicht onbekende application services van Google eenvoudig en snel gebundeld kunnen worden tot een app die het consumentenvertrouwen in Nederland op social media meet, registreert en visualiseert. Het artikel is gesplitst in twee delen, verspreid over twee uitgaven van het Java Magazine. In deel 1 concentreren we ons op de Google Prediction API, in deel 2 -gepubliceerd in de volgende uitgave van het Java Magazine- bespreken we Google Fusion Tables.

Read More »

Van het bestuur – nr.2 2014

Een update vanuit het NLJUG bestuur met dit keer een verslag van de businesspartner avond, het Java 8 launch event en alvast een vooruitblik op JavaOne en de IoT Developers Day.

Read More »

Code Challenge

Welkom bij de eerste editie van de Java Magazine Code Challenge! In deze rubriek vind je uitdagende problemen, die er gewoon om vragen opgelost te worden met een elegant stukje code.

Read More »