2014 – editie 6

De API Developer Experience – 3 mythen, 3 suggesties, 3 feiten

We begeven ons in de richting van een wereld waarin we onze apparaten steeds beter leren kennen. We praten tegen ze en zij praten tegen ons; kortom, we wisselen informatie uit. Nooit eerder voelden we ons zo verbonden met onze apparaten en nooit eerder voelden ze zo persoonlijk. Van gezondheidsmonitoringssystemen tot drones en  van thermostaten tot smartphones; we plukken de …

Read More »

BigData for DevOps – Meer inzicht met Elasticsearch, Logstash en Kibana (ELK)

Bij het onderwerp ‘Big Data’ denken veel mensen al snel aan bedrijven als Google, Facebook en Twitter. En inderdaad: met 500 miljoen tweets per dag, 1,3 miljard actieve Facebook-gebruikers of 30 miljard webpagina’s om te doorzoeken, gaat het echt om ‘Big Data’. Veel kleinere bedrijven hebben zonder het te weten zelf ook ‘Big Data’ – de logfiles van hun applicaties. …

Read More »

Van het bestuur – nr. 6 2014

Een update vanuit het NLJUG bestuur met dit keer een afscheidscolumn door Bert Ertman. Hij neemt na tien jaar afscheid als NLJUG bestuurder. Ook licht hij alvast een klein tipje van de sluier op voor 2015.

Read More »

Completable Future’s

De introductie van Completable Future's in Java SE 8 is een belangrijke toevoeging aan de gereedschapskist van een ontwikkelaar. Met deze nieuwe API wordt het mogelijk om relatief eenvoudig single-threaded, synchrone en blocking code te transformeren naar multi-threaded, non-blocking en asynchroon. Dit levert belangrijke voordelen op, op het gebied van schaalbaarheid.

Read More »

Afscheid van de applicatieserver?

Als je een project start op basis van Java EE of Spring, dan kies je eerst een applicatieserver. Wordt het Tomcat, WildFly of WebSphere? Het maken van deze keuze lijkt vanzelfsprekend, maar wij denken dat het, anno 2014, tijd is om ons af te vragen of dat nog wel zo is. Er zijn allerlei recente ontwikkelingen die invloed hebben op die keuze, zoals de opkomst van de cloud en microservices, de populariteit van single page applicaties en de procesveranderingen die worden teweeggebracht door Continuous Delivery en DevOps. Gaan we binnenkort afscheid nemen van de applicatieserver?

Read More »

Docker

Tegenwoordig is continuous delivery erg populair en applicaties worden automatisch uitgerold over de verschillende omgevingen. Vaak blijft het daarbij en wordt de rest van de software zoals de applicatieserver handmatig of met een los proces uitgerold. Idealiter zouden applicaties inclusief alle benodigdheden uitgerold moeten worden. Dit is op te lossen door alle software op te nemen in Docker containers en die vervolgens met bijvoorbeeld Jenkins uit te rollen. Dit artikel geeft een introductie tot Docker. Vervolgens worden de belangrijkste onderdelen behandelt met een aantal voorbeelden. Na het lezen van dit artikel kun je direct zelf aan de slag met Docker! Tevens wordt nog een vergelijking tussen Docker en virtuele machines gemaakt. Als laatste worden enkele toepassingen van Docker toegelicht.

Read More »