Van het bestuur – nr. 6 2014

Een update vanuit het NLJUG bestuur met dit keer een afscheidscolumn door Bert Ertman. Hij neemt na tien jaar afscheid als NLJUG bestuurder. Ook licht hij alvast een klein tipje van de sluier op voor 2015.

Afscheid

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Voor mij is dat laatste nu aangebroken. Na tien jaar onderdeel te hebben uitgemaakt van het NLJUG bestuur heb ik eerder dit jaar besloten om hier een punt achter te zetten. Met pijn in het hart, dat wel. Want het is niet gemakkelijk om iets los te laten waar ik zo lang een onderdeel van heb uitgemaakt. NLJUG gaat me dan ook zeer aan het hart.

In de afgelopen twee jaar hebben we de operationele activiteiten van de NLJUG ondergebracht bij Reshift Digital (NLJUG BV). Hierdoor is er continuïteit in het reilen en zeilen van de NLJUG en worden alle primaire processen door een professioneel bedrijf uitgevoerd. We zijn daarmee niet langer afhankelijk van de vrije tijd van een enkeling. Evenementen, het Java Magazine en tal van andere zaken zijn in de afgelopen jaren herhaalbaar gemaakt. Het huidige team van bestuurders en uitvoerders heeft allemaal meerdere evenementen meegedraaid en er is een routine in de werkzaamheden en activiteiten gekomen. Daarmee is voor mij een natuurlijk moment ontstaan om het stokje over te geven aan een nieuwe generatie bestuurders die de NLJUG door de volgende tien jaar kunnen loodsen.

 

Terugkijken

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar zie ik met name hoogtepunten. Ik heb onderdeel mogen uitmaken van een organisatie die in de afgelopen elf jaar zestien grote Java evenementen (J-Spring/J-Fall) heeft neergezet en daarmee zo'n 15.000 bezoekers heeft mogen verwelkomen. Daarnaast hebben meer dan honderd kleinere evenementen plaatsgevonden waarop we samen met businesspartners zo'n 20 tot 70 bezoekers per event van een interessante avond of middag hebben kunnen voorzien. In de afgelopen tien jaar zijn we geschaald van ongeveer 200 leden na het eerste event in 2004 naar meer dan 4000 NLJUG leden anno 2014! We hebben een solide basis met meer dan 50 enthousiaste en betrokken businesspartners die de Nederlandse Java community een warm hart toedragen door middel van inhoudelijke bijdrages en financiële ondersteuning voor onze evenementen.

Een snelle telling leert dat ik zo'n 150 bestuursvergaderingen en een kleine 40 redactievergaderingen voor Java Magazine heb mogen meemaken. Vaak waren die heel gezellig en constructief, maar soms trokken we elkaar over tafel ;-). Dat alles om met hart en ziel een podium te kunnen bieden aan en voor de Nederlandse Java ontwikkelaar.

Natuurlijk waren er af en toe ook minder leuke momenten. De economische crisis vanaf 2008 hakte er hard in. Financieel betekende dit het einde van een aantal NLJUG activiteiten, zoals bijvoorbeeld de J-Spring conferentie. Faillissementen van Array Publications en HUB Uitgevers waren soms reden tot zorgen over de continuïteit. Toch slaagden we er altijd weer in om het hoofd boven water te krijgen en te houden.

De verslavende werking van het draaien van een succesvol evenement is dat je de vele honderden uren aan voorbereiding snel bent vergeten en weer klaar staat voor de volgende fix. Alles bij elkaar zijn er in de afgelopen tien jaar toch wel gauw duizenden uren gaan zitten. De reden dat ik ga stoppen heeft onder andere daarmee te maken. Ik heb mijn ‘tour of duty’ erop zitten en zelfs al een paar keer bijgetekend. Gek genoeg vinden ze het thuis ook af en toe leuk om me te zien en gezien de vele interessante kansen die er ook in mijn dagelijkse werkzaamheden op me afkomen, ga ik me zeker niet vervelen met al die vrije tijd.

Uiteraard wil ik jullie als leden en businesspartners ontzettend bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld. Ook wil ik mijn werkgevers Info Support – voor de eerste zes jaar – en Luminis – voor de afgelopen vier jaar – bedanken. Zonder hun steun en vertrouwen was het niet mogelijk geweest om mijn dagelijkse werkzaamheden te combineren met mijn bestuurs- en uitvoerende werkzaamheden voor de NLJUG.

Hoewel de afgelopen jaren de spotlight met name op mij heeft gestaan als het 'gezicht' van de NLJUG moeten we niet vergeten dat achter de schermen meerdere mensen een grote rol hebben gespeeld in het succesverhaal van de NLJUG. Met name Klaasjan Tukker en Hans Bossenbroek hebben hier een groot aandeel in gehad. Ik ben er trots op dat ik samen met hen onderdeel van dit succes heb uitgemaakt.

 

Vooruitkijken

De komende periode belooft niets dan goeds! Met de Developers Day en de participatie in Devoxx4KidsNL hebben we nieuwe evenementen om naar uit te kijken. Masters of Java is terug van weggeweest en dat zijn nog maar een paar dingen van de vele ideeën en initiatieven die er voor de nabije toekomst in de pijplijn zitten. Hier gaat een vernieuwd, enthousiast en capabel, vijfkoppig bestuur invulling aan geven. Dit is de laatste keer dat ik de bestuurscolumn zal verzorgen. In de volgende uitgave van Java Magazine zal Bert Jan Schrijver dit van mij overnemen. Voor velen van jullie is Bert Jan inmiddels een bekend gezicht. Onlangs is hij toegetreden tot het NLJUG bestuur en completeert hij de nieuwe samenstelling.

Tenslotte wens ik Bert Jan en de rest van het bestuur, de leden en de businesspartners alle goeds toe voor de komende tien jaar en hoop ik dat we elkaar nog vaak tegen zullen komen. Wellicht als spreker op -en anders als bezoeker van- NLJUG evenementen.