Masters of Java 2024

English below

De Masters of Java, welke zichzelf respecterende Nederlandse Javaan kent deze code challenge niet? Al enkele jaren strijden NLJUG’ers om deze prestigieuze titel. Zoals je van ons gewend bent, zijn de opdrachten leuk en innovatief én kunnen er veel teams meedoen. De Masters of Java is een roemruchte “funprogging contest” (gebaseerd op Java SE).

Schrijf je nu in voor de Masters of Java 2024
Wanneer: 6 November
Tijd: 13.00u tot uiterlijk 17.30u
Waar: Van der Valk Hotel, Veenendaal
Kosten: Gratis
Organisatie: NLJUG
Hoofdsponsor: First8 Conclusion

Meer info over het event

First8 is al jarenlang hoofdsponsor van Masters of Java. Ook dit jaar mogen we dit prachtige event weer organiseren. Voor komende editie gaan we de spelregels aanpassen, dus opgelet voor diegene die mee willen doen.

De Masters of Java staat erom bekend dat het een uitdagende wedstrijd is voor de echte Java programmeurs. In deze wedstrijd komt het aan op pure Java skills. Met opdrachten rondom algoritmiek, api kennis en bug solving. In de afgelopen jaren hebben we het nodige gedaan aan de wedstrijdsoftware. Naast het moderniseren van de stack heeft de van oudsher primitieve interface een paar jaar geleden al een veelgevraagde feature gekregen: syntax highlighting! Maar nu willen we nog een stapje verder gaan.

Om nog beter te kunnen testen wie de echte Master of Java is, willen we steeds meer aansluiten bij wat je nou echt doet als Java developer. En, laten we eerlijk zijn, dat is toch vaak het googlen van Stackoverflow voor oplossingen voor je probleem. Vandaar dat we hebben besloten om voor Masters of Java 2024 de wedstrijd software uit te breiden met Github Copilot. Zo hoef je niet langer te zoeken naar een missende punt-komma of haakje, of zelf uitvogelen hoe een obscure Java api werkt. Net zoals in het echte werk.

We zijn heel benieuwd naar jullie feedback en hopelijk zien we jullie in november! De datum is trouwens bekend, zet je woensdag 6 november vast in de agenda? De inschrijving opent binnenkort.

Iedereen die meedoet en aanwezig is bij de Masters of Java ontvangt automatisch toegang tot de J-Fall conferentie.

 

Wil je meer weten? Stuur een mail naar Noortje van Berlo.

Schrijf je hier in!

English


Masters of Java, every self-respecting Dutch Java developer should know this programming challenge! The NLJUG members have been competing for this prestigious title for several years. As you might expect from us: The assignments will be challenging, fun and innovative and many teams are able to join. The Masters of Java is a famous funprogging contest (based on Java SE).

Register now for the Masters of Java 2024
When: November 6th
Time: 13.00 until 17.30
Where: Van der Valk Hotel, Veenendaal
Costs: Free
Organisation: NLJUG
Mainsponsor: First8 Conclusion

About the competition:

For years, First8 has been the main sponsor of Masters of Java. Once again, we have the privilege of organizing this wonderful event this year. For the upcoming edition, we are making some changes to the rules, so be on the lookout for those who want to participate.

Masters of Java is renowned for being a challenging competition for true Java programmers. In this contest, it’s all about pure Java skills, with tasks focusing on algorithms, API knowledge, and bug solving. Over the past years, we have made several improvements to the competition software. In addition to modernizing the stack, the interface, which was once primitive, received a highly requested feature a few years ago: syntax highlighting! But now, we want to take it a step further.

To better assess who the true Master of Java is, we aim to align more closely with what you actually do as a Java developer. And, let’s be honest, that often involves searching Stack Overflow for solutions to your problems. That’s why we have decided to expand the competition software for Masters of Java 2024 with Github Copilot. This means you no longer have to search for a missing semicolon or brace, or figure out how an obscure Java API works. Just like in real work situations.

We are very interested in your feedback, and hopefully, we’ll see you in November! By the way, the date is already set, so mark your calendars for Wednesday, November 6th.

Everyone who joins & is present at the Masters of Java will also obtain entrance to the J-Fall conference.

Do you want to know more? Send an email to Noortje van Berlo.

Register here!