NLJUG Collectief Lidmaatschap

VOOR AL UW JAVA-PROFESSIONALS

Wist u dat?

Wist u dat u als Java kennishuis en businesspartner van de NLJUG heel makkelijk het persoonlijk NLJUG lidmaatschap van uw Javaprofessionals kunt overnemen?

Als vakgroep en Java User Group staat de NLJUG voor professionalisering van haar leden door o.a. kennisdeling. Daarom zou eigenlijk elke Javaprofessional in Nederland onderdeel moeten uitmaken van de NLJUG en dat hij/zij daarmee toegang krijgt tot de meet-ups, nieuwsbrieven, conferenties en natuurlijk 4x per jaar het Java Magazine.

Daarom nu!

Naast het creëren van zichtbaarheid binnen het Java ecosysteem via aanwezigheid op de NLJUG conferenties en/of communicatiekanalen, is het natuurlijk ook goed uw medewerkers te laten zien dat u kennis- en vaardighedenontwikkeling van uw mensen serieus neemt. Vandaar ook dat we al jaren het “proud partner of the NLJUG” embleem aanbieden voor bijv. plaatsing op uw eigen website.

Als NLJUG willen wij jullie, als trouwe businesspartner, graag zo goed mogelijk bedienen. Daarom biedt de NLJUG vanaf nu het gemak van de zogenaamde NLJUG collectieve lidmaatschap service aan.

NLJUG Collectieve Lidmaatschap Service

Heel simpel. U kunt als partner van de NLJUG vanaf nu al uw Java professionals lid laten worden van de NLJUG:

 • Het privé lidmaatschap van uw Java professionals in dienst worden door u als organisatie overgenomen.
 • Nieuwe medewerkers krijgen het lidmaatschap als onderdeel van secundaire arbeidsvoorwaarden door uw organisatie aangeboden.
 • U krijgt van de NLJUG op een vast moment in het jaar de NLJUG collectieve bedrijfslidmaatschap factuur met al uw medewerkers met naam als bijlage.
 • U controleert de factuur of dat er wijzigingen van medewerkers op moet komen en geeft deze wijzigingen binnen 2 weken na factuur aan ons door voor verwerking.
 • U biedt uw Java professionals via het lidmaatschap een professionele service aan voor o.a. kennisontwikkeling.
 • Hoe meer medewerkers u aanmeldt hoe groter de korting

Standaard bestaat de Collectieve Lidmaatschap service uit “Base” memberships, maar het is natuurlijk ook mogelijk om al uw collega’s Core of zelfs Key members te maken. Zo zorgt u er onder andere voor dat ze 100% verzekerd zijn van een ticket voor J-Fall. Bekijk de voordelen op deze pagina.

Voor meer informatie over deze actie bel of mail naar uw NLJUG contactpersoon Richelle Bussenius – richelle.bussenius@nljug.org


English version

NLJUG Collective Membership

For all your Java professionals

Why?

Did you know that you as business partner of the NLJUG can take over the personal NLJUG memberships of your Java professionals very easily?

As Java User Group the NLJUG’s main goal is professionalizing her members via knowledge sharing. That’s why every Java professional in the Netherlands should be part of the NLJUG, because this gives access to various meet-ups, newsletters, conferences and of course Java Magazine.

You as bussiness partner

Besides creating visibility and working on your branding in the Java ecosystem via your participation at the NLJUG conferences and on our communication channels. It’s beneficial to show your employees you take their knowledge and skill development serious. It started with offering the “proud partner of the NLJUG” emblem, which you can showcase on your website.

We want to service you in the best way possible. That’s why we proudly introduce the NLJUG Collective Membership.

NLJUG Collective Membership Service

It’s very simple. As partner you can easily subscribe all your Java employees to the NLJUG:

 • The personal membership of your Java professionals will be taken care of in one go by you as employer. No more individual handling per employee!
 • New employees will get a NLJUG membership as part of your fringe benefits.
 • One time a year, you will get an invoice with all the names of your employees in the attachements.
 • You check the invoice for the amount of employees and their names. Any corrections? Please let us know within 2 weeks of receiving the invoice.
 • You give your Java employees the possibility to increase their skills and gain easy access to information by becoming part of the NLJUG.
 • The more employees you subscribe with the NLJUG Collective Membership programme, the higher the discount.

Ordinarily, the Collective Memberships consists of “Base” memberships, but it’s entirely possible to upgrade your colleagues to Core or even Key members. This way you ensure your colleagues with a J-Fall ticket which are normally sold out within 24 hours. Find all advantages here.

For more information, call or email your NLJUG contact: Richelle Bussenius – richelle.bussenius@nljug.org