Java Magazine

Testing Security

Security. Een Engels woord van 8 letters, maar met een grote betekenis voor IT’ers, althans dat zou het moeten hebben. Veelal wordt over security pas laat in het ontwikkeltraject nagedacht. Als er dan al over nagedacht wordt, wordt er veelal alleen gekeken naar toegang tot de applicatie, authenticatie en autorisatie. Echter is het niet onbelangrijk om er meer rekening mee …

Read More »

When flows split – An introduction to concurrent programming

A computer program is a nicely ordered flow of instructions, executed one after the other from start to finish… Except when it is not. We often wish to split this flow. Let’s see why and when to do it. Auteur: Vasco Veloso So, what’s concurrent programming? The traditional way of writing programs is to express them sequentially. When one input …

Read More »

Kubernetes: terug naar de basis

Kubernetes [1] bestaat al een tijdje en het kubernetes eco-systeem wordt steeds groter en beter. Om er echter zelf mee aan de slag te gaan, werpt bij veel professionals nog wel wat barricades op. Het is groot en veel en moeilijk en je hebt er van alles voor nodig! Dat kubernetes veel kan moge duidelijk zijn, maar waar begin je …

Read More »

Race tussen remote pair programming tools

Pair programming is in deze tijd van thuiswerken bij veel teams naar de achtergrond verdwenen. Zonde, het is leerzaam en verbetert de kwaliteit van de code. Gelukkig zijn er tools waarmee je op afstand samen kunt coderen. In dit artikel volgen we een wedstrijd tussen een aantal van deze tools; de ‘Tour de Remote Pair Programming’. Deze race kijkt naar …

Read More »

Meer met Maven – mvn verify als standaard

In elke editie zal Robert Scholte een probleem voorleggen en deze oplossen met behulp van Apache Maven om meer inzicht te geven in Maven zelf en de vele beschikbare plugins. Zoals bekend is het mijn doel om mensen ervan te overtuigen dat ze “mvn verify” als standaard Maven commando moeten gebruiken in plaats van “mvn clean install”. Maar er is …

Read More »

Dependency Injection, maar dan zonder framework!

Sinds jaar en dag maken de meeste ontwikkelaars gebruik van frameworks om dependency injection voor hen te verzorgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het Spring Framework, Google Guice of een applicatieserver die Java/Jakarta EE implementeert. Wat nou als ik je zou vertellen dat je helemaal geen framework en/of container nodig hebt om gebruik te maken van dependency injection? In dit artikel …

Read More »

Contract Testing

Wat is Contract Testing? Wellicht heb je de term al eens gehoord en misschien ben je er ook al een keer mee in aanraking geweest. Voordat ik hier verder op in ga, wil ik eerst nog wat context geven [Roger Stinissen] Veel organisaties hebben hun way of work al aangepast van waterval naar Agile DevOps. Echter, er wordt nog wel …

Read More »

De column van Joop: 1.Homo, Sapiens?

René Decartes: “Cogito, ergo sum” (Ik denk, dus ik besta) Joop: “ik denk dat ik besta” Cees: “dat denk je maar”.   Zo’n 3 miljoen jaar geleden, zo schijnt het, splitste de voorloper van de huidige mens zich af van de talloze aapvarianten en begon de prominente plaats in te nemen die wij onszelf thans toekennen. Wij zijn, of lijken, …

Read More »

JVM: De smaakmaker van Java

Stel, je bent op zoek naar een nieuwe auto. Je gaat afwegen welke auto het beste bij je past. Je maakt een keuze op basis van parameters zoals de infrastructuur waar je op gaat rijden, maak je vaak lange of korte ritten, en hoeveel zitplaatsen of ruimte heb je nodig? Wist je dat je dit concept ook kunt toepassen op …

Read More »

Bouw zelf een PWA met gezichtsherkenning en spraakherkenning

Dit is een vervolg op de tweede tutorial over PWA (zie links onderaan dit artikel voor de voorgaande tutorials). Je kan deze tutorial ook volgen als je de tweede niet hebt gevolgd. Dit is deel 3: Bouw zelf een PWA met gezichtsherkenning en spraakherkenning Deel 2: Bouw zelf een progressive web app met javascript 2 Deel 1: Bouw zelf-een progressive …

Read More »