Java Magazine

Neo4j

De afgelopen jaren zagen we de productie van data steeds meer toenemen. Elk jaar produceerden we weer een beetje meer data dan het jaar ervoor. Deze stijging in data zorgde voor problemen in de databases, die de data moesten opleveren en oplossingen hiervoor rezen de pan uit. Onder de noemer NoSQL (Not only SQL) ontwikkelden technologieën als Hadoop, MongoDB, Cassandra en Neo4j zich snel. Waarin onderscheidt Neo4j zich en hoe kan je het gebruiken? In dit artikel zullen we dat verder uitleggen.

Read More »

Agile overgaan van JSF naar JS

Het liefst werken ontwikkelaars in een green field project. Lekker van de grond af aan werken. Geen legacy en de nieuwste technieken voor het oppakken. Helaas is dit meestal niet de realiteit…

Read More »

Code Challenge

Splash paint. Misschien kunst met een kleine k, maar leuk is het wel. Leg een doek op de grond en gooien maar met de verf. In de challenge van deze editie gaan we op zoek naar de kleinste, aaneengesloten verfvlek op een doek. Om het eenvoudig te houden, is het doek opgedeeld in een 12x12 grid. Een voorbeeld input voor je programma is als volgt:

Read More »

Google Application Services You‘ve Never Heard About

Het consumentenvertrouwen is sinds de economische crisis een veel besproken onderwerp in Nederland. In dit artikel laten we zien hoe ogenschijnlijk losstaande en wellicht onbekende application services van Google eenvoudig en snel gebundeld kunnen worden tot een app die het consumentenvertrouwen in Nederland op social media meet, registreert en visualiseert. Het artikel is gesplitst in twee delen, verspreid over twee uitgaven van het Java Magazine. In deel 1 concentreren we ons op de Google Prediction API, in deel 2 -gepubliceerd in de volgende uitgave van het Java Magazine- bespreken we Google Fusion Tables.

Read More »

Het geheim achter schaalbaarheid – deel 3

De vorige artikelen hadden snelheid als onderwerp. Het werd toen duidelijk dat, zodra je meerdere dingen parallel wilt gaan doen, het lastiger wordt om te voorspellen hoe snel de applicatie zal zijn. Maar dat is niet het enige wat lastiger wordt: ook de functionele correctheid wordt een stuk ingewikkelder.

Read More »

Continuous Delivery in de praktijk

Continuous Delivery is een manier om software snel en herhaalbaar in productie te brengen. Dit is te bereiken door het volledige software voortbrengingsproces te standaardiseren en te automatiseren. Na een korte inleiding behandelt dit artikel drie cases vanuit organisaties die Continuous Delivery in de praktijk hebben toegepast.

Read More »

Provisioning voor developers

Ontwikkelaars hebben vaak hun desktop of laptop volstaan met allerlei development software, waarin veel tijd is geïnvesteerd en dat ondertussen ook alweer verouderd is. Als alternatief kan je Oracle Virtualbox images maken, maar dit neemt weer veel schijfruimte in beslag. Daarnaast hebben we vaak geen idee wat de status is van deze VM’s. Gelukkig is hiervoor een oplossing en dat is server provisioning met behulp van Vagrant.

Read More »

Hypermedia & REST

Het REST Maturity Model definieert vier niveaus waarin een REST API zich kan bevinden. Het laatste niveau onderscheidt zich door het toevoegen van Hypermedia. Dit artikel omschrijft het concept Hypermedia en laat door middel van een voorbeeld zien dat het eenvoudig toe te voegen is aan onze API’s.

Read More »