Spot the Security Bug

Een security code review is een zeer effectieve manier om beveiligingslekken boven water te krijgen. Het legt lekken bloot, die van buitenaf niet of nauwelijks zichtbaar zijn en geeft een goed beeld van het algehele beveiligingsniveau van een applicatie. Is er bijvoorbeeld defensief geprogrammeerd en zijn algemene security best practices meegenomen tijdens het ontwerp en de bouw? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maatregelen, die nodig zijn om veelvoorkomende beveiligingslekken (zoals benoemd in de OWASP Top-10 [1]) te voorkomen.

Als onderdeel van hacktesten worden bij Securify dagelijks code reviews uitgevoerd, die veelal zijn gericht op Java EE en Microsoft .NET applicaties. Populair onder collega’s zijn de zogenaamde spot the bugs. Zie hier een stukje code met een vernuftig beveiligingslek, kun jij het lek vinden? Dit heeft ons op het idee gebracht om op J-Fall 2015 een spot the bug challenge te organiseren.

De missie: zo veel mogelijk beveiligingslekken opspeuren in een applicatie, afkomstig van het gehackte, fictieve bedrijf HuggSoft. De deelnemer, die de meeste en belangrijkste beveiligingslekken wist te ontdekken, ging er vandoor met een Parrot A.R. Drone.

In dit artikel behandelen we een aantal van de belangrijkste lekken, die tijdens de wedstrijd werden gevonden. Voor een compleet overzicht van alle gemelde lekken (meer dan 20!) kun je terecht op onze blogpagina [2,3].

De briefing

We from the company HuggSoft have created special HuggDrones® to satisfy our costumers’ needs. While the drones are still in their test-phase (blades cutting off fingers, etc), they already got hacked by a hacker named Lamius. Somehow Lamius retrieved the secret key for the user interface, and he’s programming all drones to shout at people. Please help us!

You’ll find the source code in the secure drop zone. Please perform an amazing code review so our system will never get hacked again! We’ll reward you with a drone!

Een toelichting van HuggSoft

De gehackte applicatie geeft een gebruiker de mogelijkheid om in te loggen in het achterliggende systeem. Dit kan door middel van een gebruikersnaam, een wachtwoord en een nonce. Als de login succesvol is, wordt er een sessie-token gegenereerd op basis van de nonce en de gebruikersnaam. De gebruikersnaam wordt toegevoegd aan het token. Vervolgens stuurt de browser steeds de sessie en de nonce. Om te verifiëren of de sessie klopt, wordt het token opnieuw berekend met de gebruikersnaam uit de sessie en de nonce in de URL. Superveilig allemaal. Bij een succesvolle login of sessie wordt de gebruiker begroet met diens gegevens. In Figuur 1 en 2 zie je de betrokken code, die ook online is te vinden [2,3].

figuur 1

figuur 2

De belangrijkste beveiligingslekken uitgelicht

In de volgende secties worden de belangrijkste lekken behandeld. Mocht je zelf ook nog de uitdaging willen aangaan, dan is dit het moment om te stoppen met lezen en de code onder de loep te nemen. Hoe is het gesteld met jouw security skills?

 

Aanvaller kan de login-functionaliteit omzeilen

De code bevat een paar kritieke bypasses. Om te beginnen met regel 87-94. Hier wordt de sessie geverifieerd. Indien de sessie valide is, wordt de gebruiker verwelkomd en worden zijn of haar gegevens getoond op basis van de waarde username. De username is echter afkomstig uit de URL en staat dus los van de sessie. Elke gebruiker met een valihet token zou dus de username van een andere gebruiker kunnen opgeven om zo diens gegevens te verkrijgen. De auteur had hier uiteraard de username uit de gevalideerde sessie moeten gebruiken.

Een andere potentiele bypass bevindt zich in de checkLogin() methode (r14-18). We hebben geen code van de aangevraagde SOAP-service, dus we weten niet hoe deze werkt. Wel is zichtbaar dat, zodra de service een antwoord retourneert waar ergens het woord “Authorized” in de body voorkomt, de gebruiker direct wordt ingelogd. Dus ook zodra loginResult = “Not Authorized”, “User Authorized is unknown” en “Exception in method isAuthorized() in file..” etc. De beveiliging is dus compleet afhankelijk van het gedrag van de externe SOAP-service. Riskant!

Nummer drie: de methode getUniqueUsernameNumber() genereert geen uniek nummer. Zodra iemand een gebruikersnaam registreert, waarvoor hetzelfde nummer als een andere gebruikersnaam wordt genereerd (collision), dan kan die persoon zijn token gebruiken om in te loggen als de andere gebruiker.

Een vierde bypass bevindt zich in de volgende code:

figuur 3

Zodra je inlogt of als je sessie klopt, dan wordt de string “Welcome” toegevoegd aan message. Vervolgens wordt er verderop (r119) vanuit gegaan dat zodra de tekst Welcome in message staat je bent ingelogd. Stel nu dat iemand nonce = “Welcome” opgeeft. Dan wordt message Nonce must be a number, not Welcome” en kan de check dus worden omzeild. Userdata wordt in dit geval overigens niet geset, maar alleen de gebruikersnaam, zoals opgegeven in de URL, wordt weergegeven. Zou een aanvaller hier nog iets aan kunnen hebben? We komen hier later op terug.

Aanvaller kan eigen code uitvoeren op de server

We gaan het nu hebben over Expression Language (EL) injection. JSP EL kan worden gebruikt voor allerlei in-line JSP “magie”. Dit kan enorm handig zijn, maar brengt ook risico’s met zich mee. Zo kan bijvoorbeeld de volgende constructie worden toegepast.

figuur 4

De tag spring:message wordt hier gebruikt voor de output van username. De inhoud van het attribuut text zal door middel van EL worden geëvalueerd en uitgevoerd. In dit geval zal de parameter username worden weergegeven.

Bepaalde tags in sommige versies van Spring doen aan zogenaamde double evaluation [4]. Dit houdt in dat de inhoud van username ook wordt gezien als EL en dus zal worden uitgevoerd! De tag spring:message is hier een belangrijk voorbeeld van. Erg handig op zijn tijd, maar ontzettend gevaarlijk. Dit is dan ook de oorzaak van een groot aantal hacks in de afgelopen jaren.

In het laatst beschreven bypass voorbeeld zagen we dat een aanvaller de mogelijkheid heeft om direct naar dit deel (r 121) van de code te springen, met een username naar keuze. We kunnen hier dus de username gebruiken om EL te injecteren. Dat kan weer worden misbruikt om bijvoorbeeld systeemvariabelen uit te lezen. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als we de volgende username meegeven: “${uf.secret}”? Juist, de waarde van secret uit de userfunctions zal worden getoond. In sommige gevallen kan EL injection zelfs misbruikt worden om code uit te voeren op de server (Remote Code Execution). In dit geval is het game over en kan de server op afstand worden overgenomen. Een voorbeeld van een payload constructie, die kan worden gebruikt om via EL code uit te voeren, is:


 “${java.lang.Runtime.getCurrentRuntime().exec(“..”)}”..

 

 

Aanvaller kan login-tokens kraken

De beveiliging van het login-mechanisme berust op het login-token. Zodra een aanvaller login-tokens van andere gebruikers kan raden of voorspellen, dan heeft hij de sleutel tot het systeem in handen. Hij kan zich dan eenvoudig voordoen en inloggen als iedere gebruiker. Laten we eens kijken of hier ook zaken over het hoofd zijn gezien.

Het token wordt gegenereerd op basis van een seed. De seed is opgebouwd uit de nonce plus het unieke username nummer (r34-35).

De generateSecret() methode laat zien dat het enige dat een buitenstaander weerhoudt om het token te genereren de waarde is uit uf.ROTWithSecret(dat).

figuur 5

De functienaam suggereert dat de waarde wordt “gerotate” met een secret. Als we een gebruikersnaam/nonce combinatie met valihet token (van na de rotatie) weten, dan kunnen we het token genereren van vóór de rotatie, en rotaten met het token. Dit zou dan het secret terug moeten geven.

Nu blijkt dat er in het HTML-commentaar (r5-7) een token wordt prijsgegeven voor de gebruiker testuser. Dat biedt een mooi aanknopingspunt. We weten helaas de nonce niet, maar wat we wel weten, is dat de nonce nooit groter kan zijn dan √231 (= 46.340).

Als we alle puzzelstukjes verzamelen, blijkt dat deze opvallend vreemde constructie voor het genereren van tokens als volgt misbruikt zou kunnen worden. Door als aanvaller een bestand aan te leggen met alle tokens van vóór de rotatie (met username testuser en nonce waarden 0 t/m 46.340) en vervolgens al deze tokens terug te rotaten met het verkregen token, wordt een lijst van potentiele secrets verkregen. Door vervolgens een dictionary attack uit te voeren op alle potentiele tokens, blijft er één opvallend secret over dat geheel bestaat uit tekst, namelijk iamgeniusiamgeniusiamgeniu. Het secret is dus hoogstwaarschijnlijk iamgenius. Eenmaal in het bezit van het secret, kan de aanvaller eenvoudig zelf login-tokens aanmaken en inloggen als iedere willekeurige gebruiker. Een stap-voor-stap demonstatie van deze aanval kun je teruglezen in de online write-up [3].

Hiermee zijn de belangrijkste lekken behandeld, die door Lamius misbruikt zouden kunnen zijn om toegang te krijgen tot HuggSoft. Het is duidelijk dat de ontwikkelaar van deze code geen kaas heeft gegeten van applicatiebeveiliging. Naast de behandelde bugs is er overigens nog veel meer niet in de haak. Zie jij nog meer lekken of aandachtspunten?

Zijn de Denial of Service (DoS) lekken je bijvoorbeeld al opgevallen? Het blijkt namelijk mogelijk om de applicatie met een paar simpele aanvragen plat te leggen. En de Cross Site Scripting (XSS) lekken? En mocht je er nog geen genoeg van hebben, dan vind je een compleet overzicht van de beveiligingslekken terug op onze site [3].

 

Conclusie

De uitzonderlijk lekke code blijkt een variatie aan ontwerp- en implementatiefouten te bevatten. Alhoewel dit voorbeeld natuurlijk wel erg bond is, treffen we vergelijkbare zaken helaas nog maar al ta vaak aan in de praktijk. Zaken die dikwijls eenvoudig en vroegtijdig “gevangen” hadden kunnen worden, indien er gedurende het ontwerp en de bouw was stilgestaan bij softwarebeveiliging. Met name threat modeling [6] en tussentijdse code reviews zijn essentieel om vroegtijdig problemen te signaleren/voorkomen en onaangename verassingen achteraf te voorkomen.

We hopen dat je het een leuk en leerzaam artikel hebt gevonden en de nodige inspiratie hebt opgedaan om toe te passen in je eigen omgeving. Mochten je extra zaken zijn opgevallen, die nog niet zijn behandeld, dan heb je wellicht iets nieuws gevonden en horen we dat uiteraard graag van je, zodat we het kunnen toevoegen aan de lijst [5].

En mocht je tijdens je dagelijkse werkzaamheden leuke, vernuftige bugs tegenkomen, dan nemen we ze graag mee ter inspiratie voor de volgende spot the bug challenge. Geheel anoniem uiteraard. De nieuwe challenge zal later dit jaar weer worden aangekondigd via Twitter (@securifybv). Ga je ook de uitdaging aan?

Happy (security) bug hunting!

De Drone werd gewonnen door Patrick Holthuizen.

 

Referenties

  1. https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Top_Ten_Cheat_Sheet
  2. https://www.securify.nl/stb2015
  3. http://bit.ly/ExpressionLanguageInjection
  4. https://www.securify.nl/dronemission
  5. spotthebug@securify.nl
  6. https://www.owasp.org/index.php/Threat_Modeling