Java Magazine

Hypermedia & REST

Het REST Maturity Model definieert vier niveaus waarin een REST API zich kan bevinden. Het laatste niveau onderscheidt zich door het toevoegen van Hypermedia. Dit artikel omschrijft het concept Hypermedia en laat door middel van een voorbeeld zien dat het eenvoudig toe te voegen is aan onze API’s.

Read More »

Ontwikkeling van een plug-in voor Jenkins

Jenkins (een fork van het project Hudson) is een Continuous Integration platform. Het platform is met name bedoeld voor het herhaaldelijk uitvoeren en monitoren van build-taken; het geautomatiseerd bouwen en testen van applicaties. De vele vrij beschikbare plug-ins maken het erg eenvoudig om de functionaliteit van Jenkins verder uit te breiden. Een voorbeeld hiervan is de integratie met andere systemen (zoals Sonar, Jira of CloudBees) of het wijzigen van de look & feel. Het is mogelijk om een complete Continuous Delivery pipeline te bouwen door de juiste plug-ins te gebruiken.

Read More »

Misbruik – Column Joop

Gingen uw gedachten direct naar .... NEE, daar wil ik het natuurlijk niet over hebben. Ik ben geen zwemleraar, turncoach of peuterverzorger, nooit geweest of geambieerd. Ik ben programmeur in hart en nieren! En enge plaatjes van blote kleuters heb ik ook niet, behalve dan die foto die mijn ouders ooit van mij, in mijn nakie liggend op een berenvelletje, hebben laten maken. Waar wil ik het dan wel over hebben?

Read More »

Play Framework

De webapplicaties van tegenwoordig lijken niet meer op die van een paar jaar geleden. Webapplicaties zijn zo rijk geworden, dat ze nog nauwelijks te onderscheiden zijn van desktop applicaties en deze trend zet steeds verder door. Denk maar aan de chromebooks, waarbij alle applicaties op het web draaien. Applicaties worden uitgebreider en gebruikers stellen steeds hogere eisen aan applicaties. Wanneer een applicatie niet snel genoeg werkt, dan haken gebruikers al snel af. Door het vele gebruik van sociale media kan een applicatie snel gehypet worden, waardoor plotseling veel mensen naar de applicatie gaan. Dit is een mooie mogelijkheid om mensen te binden, maar het kan er ook voor zorgen dat de applicatie de vraag niet aankan, traag wordt en mensen er vervolgens nooit meer naar omkijken.

Read More »

Angst – column Joop

... is een menselijke eigenschap. De (overige) dieren zijn op hun hoede, maar echte angst ... daar kom je in de natuur niet ver mee. Angst verkleint de wereld tot een smalle donkere tunnel waarvan we niet willen geloven dat er licht aan het uiteinde kan zijn.

Read More »

Van het bestuur – nr. 3 2014

Een update vanuit het NLJUG bestuur met dit keer een vooruitblik op J-Fall 2014 met aandacht voor de Call for Papers, een terugblik op de IoT Developers Day 2014 en een kort verslag van de EOUC Summit in Bulgarije, waar we als NLJUG bij aanwezig waren in de persoon van Bert Breeman.

Read More »

De principes

Het is mogelijk om een applicatie op elk willekeurig platform te draaien. Veel gebruikers verwachten dat je applicatie altijd beschikbaar is en grote hoeveelheden data in een oogwenk verwerkt. Om aan deze wensen te voldoen, staan tegenwoordig termen als 'reactive programming' of 'reactive applications' centraal. Maar wat wordt er nu eigenlijk bedoeld met deze termen? Is het een trend, de zoveelste popcultuur in de Java-wereld of al gemeengoed? Dit artikel behandelt de achterliggende principes om zo zelf een oordeel te vellen.

Read More »

High performance reactieve applicaties met Vert.x

Door de explosieve groei van internetgebruik zijn de performance-eisen voor webapplicaties tegenwoordig heel wat anders dan 5 of 10 jaar geleden. Neem bijvoorbeeld Facebook met ruim 750 miljoen actieve gebruikers per dag of Twitter dat zo’n 300.000 requests per seconde moet zien af te handelen. Het verwerken van zo’n belasting wordt ook wel het C10k probleem genoemd: de (inmiddels alweer verouderde) uitdaging van het tegelijkertijd afhandelen van 10.000 connecties of zelfs een veelvoud daarvan. Traditionele applicatie servers werken met een thread-gebaseerde aanpak, waarbij elke connectie exclusief door één OS thread wordt afgehandeld. Dat schaalt echter niet voldoende om tienduizenden connecties tegelijk aan te kunnen. Het reactieve applicatieplatform Vert.x pakt dat heel anders aan. In dit artikel lees je hoe en delen we onze praktijkervaringen met Vert.x.

Read More »