Java Magazine

The next web app platform?

De browser: steeds vaker een platform waarin complete applicaties komen te draaien. Het is steeds gebruikelijker om web applicaties in JavaScript te bouwen: Single Page Applications. Daarvoor worden allerlei JavaScript frameworks gebruikt zoals: AngularJS of Backbon, gecombineerd met Modernizr (ondersteuning voor oude browsers), Grunt (autobuild framework), jQuery, Jasmine (testframework) of Karma (testrunner). Voor ontwikkelaars die met de genoemde frameworks werken, zou kunnen gelden dat ze over een aantal jaren in Dart aan het programmeren zijn…

Read More »

Effectief automatisch testen met Cucumber

Als ontwikkelaar wil en moet je je eigen software in redelijke mate testen voordat je die aan (acceptatie)testers overdraagt. Immers, doe je dat niet, dan is de kans groot dat de issues je om de oren gaan vliegen. Wanneer je iteratief ontwikkelt en vaak oplevert, moet je ook vaak testen. Dat lukt redelijkerwijs niet altijd meer handmatig. Automatische tests bieden dan hulp. Dit artikel kijkt kritisch naar de standaard Java-aanpak hiervoor en bespreekt een alternatief.

Read More »

Van het bestuur – nr. 2 2013

Een update vanuit het NLJUG bestuur, met dit keer aandacht voor organisatieveranderingen en bestuursuitbreiding binnen de NLJUG, een vooruitblik op J-Fall 2013 en tenslotte een kort verslag van de EOUC bijeenkomst in Gent.

Read More »

Bestuurscolumn NLJUG mei/juni 2013

Een update vanuit het NLJUG bestuur, met dit keer nieuws over Java Magazine, aandacht voor organisatieveranderingen binnen de NLJUG, een terugblik op J-Fall 2012 en een vooruitblik op de rest van het jaar.

Read More »

Spring configuratie met @Configuration

Spring configureren via een geannoteerde Java klasse. Voor de één een mooie oplossing en voor de ander is het een gruwel. Dit artikel gaat niet over deze discussie, maar over de werking en mogelijkheden van het configureren van de Spring container door middel van de @Configuration annotatie.

Read More »

Zieners – Column Joop

Zieners zijn mensen die zien wat wij niet zien.Net zoiets als paragnosten, maar dan beperkt tot toekomstige ontwikkelingen. En even onbruikbaar.Toch zijn er hele volksstammen die in ze geloven, ja, ook in dit ontwikkelde gebied.Ze kopen of verkopen direct de aangewezen goederen of aandelen, kiezen of versmaden de geduide contacten of negeren, dan wel storten zich op de voorspelde routes.

Read More »

Aan de slag met DevOps De ‘zachte’ kant belicht

‘DevOps’, een samentrekking van development en operations, is het logische vervolg van Agile: een samenwerking tussen ontwikkeling en beheer om continuous delivery in een organisatie te laten slagen1. DevOps implementeren in een organisatie kent ‘harde’ en ‘zachte’ aspecten. In dit artikel verkennen we de zachte aspecten van een DevOps-implementatietraject aan de hand van onze eigen ervaringen.

Read More »

Effectieve EAI met Apache Camel Veranderende requirements en integratie behoeften

Requirements in IT-projecten zijn gevoelig voor verandering, en dat geldt ook voor requirements aan de integratie met andere systemen. In staat zijn om snel te reageren op deze veranderingen kan cruciaal zijn voor een succesvol project. Gelukkig biedt Enterprise Application Integration (EAI) ons alle kennis, technologie en best practices, om uitbreidbare en onderhoudbare integratie oplossingen te bouwen op een productieve manier.

Read More »

MongoDB, de database van de toekomst? De evolutie van databases

Big Data is al lang geen hype meer. Data groeit niet alleen wat betreft hoeveelheid, ook de structuur van opslaan verandert. Omdat de hoeveelheid data toeneemt, wordt cloud computing steeds vaker ingezet. Daarnaast moet data vanuit elke business geanalyseerd worden en het liefst realtime beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld op dashboards op je eigen device (BYOD) zodat beleid eventueel snel kan worden aangepast.

Read More »