Java Magazine

Websockets – Get the web up to speed!

Van statische HTML pagina’s, via dynamisch gegenereerde pagina’s, naar AJAX en vervolgens naar Single Page Applications (SPA): dit is in vogelvlucht de historie van web applicaties. Daarbij valt op dat er steeds meer view logica naar de cliënt verschuift en dat de pagina’s steeds interactiever worden.

Read More »

Naar de Filistijnen – Column Joop

De eerste computers volgens het von Neuman model (gebouwd door Konrad Zuse, 1942) waren vrolijk ratelende relais-machines, waar niemand een bedreiging in zag. Ook Hitler niet, deze tak van industrie leidde dus aanvankelijk een kwijnend bestaan. Toen de zegevierende Yankees met de buit thuis kwamen veranderde dat totaal. Bouwde men voorheen "onschuldige" rekenmachines, nu ging het "beest" ook beslissingen nemen, direct of indirect

Read More »

Thymeleaf – Pagina templates voor zowel on- als offline gebruik

Styling is een onontkoombaar onderdeel van het web applicatie ontwikkelproces. Tijdens de start of gaandeweg een project komt dit altijd wel aan de orde. De layout voor een pagina aanmaken of aanpassen is in een werkende omgeving geen probleem. Indien er echter een layout gemaakt moet worden terwijl er geen web applicatie aanwezig is of buiten een werkende web applicatie (bijvoorbeeld door een designer) dan wordt het lastiger. De vraag die hierbij rijst is: hoe en in welk formaat moet het dan aangeleverd worden zodat het eenvoudig inpasbaar is?

Read More »

Arduino aansturen met Java – Een workshop

In dit artikel gaan we aan de hand van Java laten zien hoe je met het Arduino-platform kunt communiceren. De Arduino is een open source microcontroller prototype platform die is gebaseerd op flexibele, eenvoudig te gebruiken hard- en software. De Arduino is vooral gericht op eenieder die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van interactieve objecten of omgevingen.

Read More »

Waar? Niet waar! – Column Joop

We leven in de 21e eeuw, bijgeloof is uitgebannen, geruchten ontzenuwd, niemand kan ons iets wijs maken ... WORD WAKKER! Het is niet anders dan 500 of 1000 jaar geleden: we geloven alles, vooral van "gezaghebbende" bronnen, ‘deskundigen’ of personen met misplaatste autoriteit; zelfs de politici trappen er in.

Read More »

Sonar – Kwaliteitsinjectie voor applicaties

Code kwaliteit is erg belangrijk om succesvolle software op te leveren. Het is noodzakelijk dat ontwikkelaars zo snel mogelijk feedback krijgen op de code die ze schrijven. Sonar, een open platform voor het automatisch analyseren van code-kwaliteit, biedt niet alleen inzicht in de huidige kwaliteit, maar toont ook het verloop hiervan.

Read More »