Java Magazine

Thymeleaf – Pagina templates voor zowel on- als offline gebruik

Styling is een onontkoombaar onderdeel van het web applicatie ontwikkelproces. Tijdens de start of gaandeweg een project komt dit altijd wel aan de orde. De layout voor een pagina aanmaken of aanpassen is in een werkende omgeving geen probleem. Indien er echter een layout gemaakt moet worden terwijl er geen web applicatie aanwezig is of buiten een werkende web applicatie (bijvoorbeeld door een designer) dan wordt het lastiger. De vraag die hierbij rijst is: hoe en in welk formaat moet het dan aangeleverd worden zodat het eenvoudig inpasbaar is?

Read More »

Arduino aansturen met Java – Een workshop

In dit artikel gaan we aan de hand van Java laten zien hoe je met het Arduino-platform kunt communiceren. De Arduino is een open source microcontroller prototype platform die is gebaseerd op flexibele, eenvoudig te gebruiken hard- en software. De Arduino is vooral gericht op eenieder die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van interactieve objecten of omgevingen.

Read More »

Waar? Niet waar! – Column Joop

We leven in de 21e eeuw, bijgeloof is uitgebannen, geruchten ontzenuwd, niemand kan ons iets wijs maken ... WORD WAKKER! Het is niet anders dan 500 of 1000 jaar geleden: we geloven alles, vooral van "gezaghebbende" bronnen, ‘deskundigen’ of personen met misplaatste autoriteit; zelfs de politici trappen er in.

Read More »

Libraries uitgelicht – september 2013

Iedereen die wel eens met datum en tijd gewerkt hebben met de JDK, kennen deze ergernis: Waarom kan het niet simpeler? De nieuwe implementatie van JSR 310 maakt het leven al een stuk eenvoudiger, maar die is niet voor iedereen beschikbaar.

Read More »

Van het bestuur – nr. 3 2013

Een update vanuit het NLJUG bestuur met dit keer nieuwe bestuursleden die zich aan jullie voorstellen, nieuws over J-Fall, nieuwe university sessies en de return van een klassieker!

Read More »

Sonar – Kwaliteitsinjectie voor applicaties

Code kwaliteit is erg belangrijk om succesvolle software op te leveren. Het is noodzakelijk dat ontwikkelaars zo snel mogelijk feedback krijgen op de code die ze schrijven. Sonar, een open platform voor het automatisch analyseren van code-kwaliteit, biedt niet alleen inzicht in de huidige kwaliteit, maar toont ook het verloop hiervan.

Read More »