Java Magazine

Geheugenanalyse – met Eclipse Memory Analyzer (MAT)

Je manager komt in paniek je kantoor binnen. De server is down! Een kritiek bedrijfsproces ligt stil, en de directeur is woedend, want eerder dit jaar is dit ook al eens gebeurd. De log bevat OutOfMemoryErrors. Die had je de vorige keer ook gezien. De systeembeheerder heeft toen de hoeveelheid geheugen van de Java Virtual Machine (JVM) verhoogd, en je dacht dat daarmee het probleem was opgelost. Niet dus! Met de profiler is niets vreemds te vinden en de productieserver mag je niet profilen. Wat nu? In dit soort gevallen biedt heap dump-analyse uitkomst en één van de betere tools hiervoor is Eclipse Memory Analyzer (MAT).

Read More »

Functioneel testen van een Android app – Een vergelijking van vier test frameworks

Het toepassen van functioneel testen is geen nieuwe methodiek meer bij het ontwikkelen van Java programmatuur. Het schrijven van functionele tests maakt het mogelijk inzicht te krijgen in de stabiliteit van een applicatie of systeem, bij code wijziging of uitbreiding. Maar hoe zit het met het functioneel testen van een Android applicatie? In dit artikel lichten we vier test frameworks toe, die gebruikt kunnen worden voor het functioneel testen van een Android applicatie.

Read More »

Websockets – Get the web up to speed!

Van statische HTML pagina’s, via dynamisch gegenereerde pagina’s, naar AJAX en vervolgens naar Single Page Applications (SPA): dit is in vogelvlucht de historie van web applicaties. Daarbij valt op dat er steeds meer view logica naar de cliënt verschuift en dat de pagina’s steeds interactiever worden.

Read More »

Naar de Filistijnen – Column Joop

De eerste computers volgens het von Neuman model (gebouwd door Konrad Zuse, 1942) waren vrolijk ratelende relais-machines, waar niemand een bedreiging in zag. Ook Hitler niet, deze tak van industrie leidde dus aanvankelijk een kwijnend bestaan. Toen de zegevierende Yankees met de buit thuis kwamen veranderde dat totaal. Bouwde men voorheen "onschuldige" rekenmachines, nu ging het "beest" ook beslissingen nemen, direct of indirect

Read More »

Thymeleaf – Pagina templates voor zowel on- als offline gebruik

Styling is een onontkoombaar onderdeel van het web applicatie ontwikkelproces. Tijdens de start of gaandeweg een project komt dit altijd wel aan de orde. De layout voor een pagina aanmaken of aanpassen is in een werkende omgeving geen probleem. Indien er echter een layout gemaakt moet worden terwijl er geen web applicatie aanwezig is of buiten een werkende web applicatie (bijvoorbeeld door een designer) dan wordt het lastiger. De vraag die hierbij rijst is: hoe en in welk formaat moet het dan aangeleverd worden zodat het eenvoudig inpasbaar is?

Read More »

Arduino aansturen met Java – Een workshop

In dit artikel gaan we aan de hand van Java laten zien hoe je met het Arduino-platform kunt communiceren. De Arduino is een open source microcontroller prototype platform die is gebaseerd op flexibele, eenvoudig te gebruiken hard- en software. De Arduino is vooral gericht op eenieder die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van interactieve objecten of omgevingen.

Read More »

Waar? Niet waar! – Column Joop

We leven in de 21e eeuw, bijgeloof is uitgebannen, geruchten ontzenuwd, niemand kan ons iets wijs maken ... WORD WAKKER! Het is niet anders dan 500 of 1000 jaar geleden: we geloven alles, vooral van "gezaghebbende" bronnen, ‘deskundigen’ of personen met misplaatste autoriteit; zelfs de politici trappen er in.

Read More »