Recent Posts

Dagger

Dependency injection is een erg populair design pattern om koppelingen tussen classes te regelen. Door een afhankelijkheid te annoteren met @Autowire of @Inject zorgt een extern framework voor de gewenste implementatie.

Read More »

Grip op je buildproces met Gradle

"Wat is het verschil tussen Ant en Maven? De maker van Ant heeft zijn excuses aangeboden." Dit grapje, waarmee Mark Reinhold de lachers op zijn hand kreeg op Devoxx , geeft treffend aan hoe impopulair buildscripts zijn onder ontwikkelaars. Meestal zijn die liever met de inhoud bezig dan met de build-infrastructuur, hoe belangrijk die ook is. Bovendien hebben industriestandaarden als Ant en Maven elk hun eigen problemen en maken ze verbose XML onvermijdelijk. Voor ons project bij de Nederlandse Spoorwegen, dat leunt op ruim 25.000 regels Ant-scripting, onderzochten we daarom de mogelijkheden om Gradle in te zetten als vervangend buildsysteem. En wat bleek? We kwamen op onze bestemming aan, maar wel met enige vertraging. Dit artikel deelt onze ervaringen.

Read More »

Het smarthome komt naar je thuis

Het Internet of Things is de grote trend én de grote kans voor developers. Alles wordt connected, alles wordt smart. Het slimme huis wordt realiteit. Tenminste, als we versplintering weten te voorkomen: voor gebruik, voor aansturing en voor development.

Read More »