2021 – editie 1

End-to-End testomgevingen, een “dead End road”

End-to-End testomgevingen: Omgevingen die zijn opgezet om de integratie te testen. Maar met de opkomst van ‘Distributed Architecture’, onafhankelijke DevOps teams en geautomatiseerde CI/CD staat de End-to-End testomgeving onder druk. Ze zijn instabiel, niet te vertrouwen en moeilijk te onderhouden. Waarom is het gebruik van End-to-End testomgevingen een doodlopend pad en wat zijn alternatieven? Auteur: Roy Braam Zoals je misschien …

Read More »

Micro Frontends – The what, the why and the how

In de afgelopen jaren zijn microservices enorm in populariteit gestegen. Veel organisaties gebruiken deze bouwstijl om de beperkingen van grote, monolithische backends te vermijden. Hoewel hier veel over geschreven is, blijven veel bedrijven worstelen met “monolithische frontends”. Auteur: Peter Eigermans In dit artikel zullen we een trend beschrijven die ‘frontend monolieten’ opsplitst in veel kleinere, beter beheersbare stukken. En hoe …

Read More »

Auditing op entiteiten met Envers

In dit artikel lees je meer over hoe je versiebeheer kunt doen op entiteiten. Het bijhouden van data wijzigen in de breedste zin van het woord. Dit is een van de requirements die een project binnen sluipt met een simpele requirement, zoals de historie moet bewaard worden en later steeds meer uitgebreid moet worden tot aan auditing toe. Als je …

Read More »

One testing platform to rule them all

In september 2019 begon ik als Agile Test Coach bij Simacan. Mijn opdracht? “Verbeter de kwaliteit van het testen.” En wie testen er? De ontwikkelaars; er zijn geen medewerkers die de specifieke rol van tester hebben. De complexiteit van regressietesten in een operationele microservices architectuur is één van de uitdagingen die ontwikkelaars tegenkomen bij het testen. Testautomatisering helpt er natuurlijk …

Read More »

Spring boot scheduling in depth

In dit artikel behandelen we kort wat scheduling inhoudt en de mogelijkheden die het biedt. Hierna gaan we deze implementeren door middel van Spring Boot. Spring Boot maakt het implementeren van scheduling erg eenvoudig, maar zoals alle autoconfiguratie die Spring Boot biedt, kun je deze aanpassen. Om dit te kunnen gaan we de autoconfiguratie van scheduling onder de loep nemen, …

Read More »

Testing Security

Security. Een Engels woord van 8 letters, maar met een grote betekenis voor IT’ers, althans dat zou het moeten hebben. Veelal wordt over security pas laat in het ontwikkeltraject nagedacht. Als er dan al over nagedacht wordt, wordt er veelal alleen gekeken naar toegang tot de applicatie, authenticatie en autorisatie. Echter is het niet onbelangrijk om er meer rekening mee …

Read More »

When flows split – An introduction to concurrent programming

A computer program is a nicely ordered flow of instructions, executed one after the other from start to finish… Except when it is not. We often wish to split this flow. Let’s see why and when to do it. Auteur: Vasco Veloso So, what’s concurrent programming? The traditional way of writing programs is to express them sequentially. When one input …

Read More »

Kubernetes: terug naar de basis

Kubernetes [1] bestaat al een tijdje en het kubernetes eco-systeem wordt steeds groter en beter. Om er echter zelf mee aan de slag te gaan, werpt bij veel professionals nog wel wat barricades op. Het is groot en veel en moeilijk en je hebt er van alles voor nodig! Dat kubernetes veel kan moge duidelijk zijn, maar waar begin je …

Read More »

Race tussen remote pair programming tools

Pair programming is in deze tijd van thuiswerken bij veel teams naar de achtergrond verdwenen. Zonde, het is leerzaam en verbetert de kwaliteit van de code. Gelukkig zijn er tools waarmee je op afstand samen kunt coderen. In dit artikel volgen we een wedstrijd tussen een aantal van deze tools; de ‘Tour de Remote Pair Programming’. Deze race kijkt naar …

Read More »

Meer met Maven – mvn verify als standaard

In elke editie zal Robert Scholte een probleem voorleggen en deze oplossen met behulp van Apache Maven om meer inzicht te geven in Maven zelf en de vele beschikbare plugins. Zoals bekend is het mijn doel om mensen ervan te overtuigen dat ze “mvn verify” als standaard Maven commando moeten gebruiken in plaats van “mvn clean install”. Maar er is …

Read More »