Verslag University sessie Internet of Things bij iPROFS

Op 23 september presenteerde Joffrey Lambregs van iPROFS een geslaagde University sessie omtrent Internet of Things (IoT).
Tijdens de eerste helft van de avond behandelde hij diverse technische aspecten, zoals Java Embedded en de steeds groter wordende rol van ethische aspecten. De rode draad hierin was de vervagende grens tussen mens en machine.

Het tweede gedeelte ging over iBeacons en de vele mogelijkheden van deze apparaten op het gebied van IoT, de integratie ervan met Java backends en tot slot een demo met een app en een aantal beacons.

De reacties op deze University sessie waren positief. De kans is groot dat er een vervolg komt waarbij dieper ingegaan zal worden op de technische mogelijkheden die Java biedt om een volwaardig onderdeel van het Internet of Things te zijn.