Recent Posts

Ziekenhuisbezoek – Column Joop

In het ziekenhuis kan men zich de principes van de automatisering en het programmeren zeer aanschouwelijk eigen maken. Daarbij doel ik niet op de ingezette apparatuur, maar op de omstandigheden. De volgende voorbeelden zijn geschikt voor basis automatiseringsonderwijs:

Read More »

Gradle is klaar voor de ‘enterprise’

Wanneer je denkt aan ‘enterprise’, dan denk je aan grote complexiteit, veel verschillende soorten omgevingen (heterogeen), legacy code, één of meerdere grote projecten met veel teams, veel gedeelde componenten en andere zaken. Wat je vaak ziet in een dergelijke omgeving is dat het automatisch build proces niet meer onderhoudbaar is, de performance niet goed is en geen goede ondersteuning biedt voor speciale zaken die afwijken van wat de build tool standaard inhoudt. Gradle biedt een toolkit om in een ‘enterprise’ omgeving goed aan de slag te kunnen en deze zaken wel goed te regelen.

Read More »

The next web app platform?

De browser: steeds vaker een platform waarin complete applicaties komen te draaien. Het is steeds gebruikelijker om web applicaties in JavaScript te bouwen: Single Page Applications. Daarvoor worden allerlei JavaScript frameworks gebruikt zoals: AngularJS of Backbon, gecombineerd met Modernizr (ondersteuning voor oude browsers), Grunt (autobuild framework), jQuery, Jasmine (testframework) of Karma (testrunner). Voor ontwikkelaars die met de genoemde frameworks werken, zou kunnen gelden dat ze over een aantal jaren in Dart aan het programmeren zijn…

Read More »