Tag Archives: Apache Maven

Meer met Maven – mvn verify als standaard

In elke editie zal Robert Scholte een probleem voorleggen en deze oplossen met behulp van Apache Maven om meer inzicht te geven in Maven zelf en de vele beschikbare plugins. Zoals bekend is het mijn doel om mensen ervan te overtuigen dat ze “mvn verify” als standaard Maven commando moeten gebruiken in plaats van “mvn clean install”. Maar er is …

Read More »

Meer met Maven – Reproducible builds

In elke editie zal Robert Scholte een probleem voorleggen en deze oplossen met behulp van Apache Maven om meer inzicht te geven in Maven zelf en de vele beschikbare plugins. “Reproducible builds are a set of software development practices that create an independently-verifiable path from source to binary code.” Met deze zin opent de website reproducible-builds.org en klinkt als een …

Read More »

Meer met Maven – Bills of Materials

In elke editie zal Robert Scholte een probleem voorleggen en deze oplossen met behulp van Apache Maven om meer inzicht te geven in Maven zelf en de vele beschikbare plugins. Door: Robert Scholte Bills of Materials (BOM) Een aantal keren heb ik naast Ray Tsang op heb podium gestaan om hem tijdens zijn presentatie “Surviving Dependency Hell With Apache Maven” …

Read More »