J-Fall speaker mentoring program

De J-Fall call for papers is open en J-Fall is op zoek naar nieuw talent!

Heb je je stiekem altijd al afgevraagd hoe het zou zijn om een spreker te zijn? Maar je bent nergens expert in en heb je geen idee waar je over zou moeten spreken? Dan hebben we nu speciaal voor jou iets nieuws: Het J-Fall sprekers-mentoringsprogramma!

(English version below)

In onze programmacommissie zitten een aantal sprekers die al aardig wat internationale conferenties achter de rug hebben en die jou willen helpen om een onderwerp te bedenken en om je voor ter bereiden om iets in te dienen voor de CFP.

Daarna, voor de mensen die geselecteerd worden (en voor diegenen die hun voorstel ook voor andere conferenties in willen dienen), bieden we je de mogelijkheid om je presentatie te oefenen en met behulp van feedback verbeteren.

Dit programma is open voor iedereen die geïnteresseerd is om spreker te worden, onafhankelijk van hoeveel ervaring je hebt. De eerste bijeenkomst is op 11 juli in Utrecht. De meeting start om 18:00, wij zorgen voor iets te eten en te drinken.

Heb je interesse, of heb je nog vragen? Neem contact met ons op via speakers@nljug.org.

—–

ENGLISH VERSION

The J-Fall call for papers is open and J-Fall is looking for new talent!

Have you secretly always wondered what it would be like to be a speaker? But you’re not an expert on anything and you don’t have a clue what to speak about? Then here’s the thing for you: The J-Fall speaker mentoring program!

We have a number of speakers on our program committee who have many international conferences under their belt who will help you come up with a subject and prepare to submit to the CFP.

Then for the people who got selected (or those wanting to submit their new proposal to other conferences) we will offer the opportunity to practice your presentation to improve it.

This program is open to all people who are interested in public speaking, regardless of their experience. The first meeting will be on July 11th in Utrecht. The meeting starts at 18:00, we’ll provide food and drinks.

Are you interested or do you have any questions? Please contact us at speakers@nljug.org.