Van het bestuur – nr. 2 2013

Een update vanuit het NLJUG bestuur, met dit keer aandacht voor organisatieveranderingen en bestuursuitbreiding binnen de NLJUG, een vooruitblik op J-Fall 2013 en tenslotte een kort verslag van de EOUC bijeenkomst in Gent.

 

Community momentum 

In het vorige Java Magazine schreef ik over de organisatorische veranderingen binnen de NLJUG en hoe die ten goede zouden komen aan de leden en de businesspartners. Niet in de laatste plaats vanwege een vernieuwde drive en commitment. Dat gevoel is door de businesspartners naadloos overgenomen. De afgelopen maanden zijn jullie bijna gebombardeerd met mailings waarin allerlei inhoudelijke evenementen, veelal gratis, zijn aangeboden door onze businesspartners. Daarnaast zijn we ons als NLJUG ook aan het oriënteren op hoe we, naast J-Fall en het University format, nog andere events op de kalender kunnen krijgen. Wellicht betekent dit ook dat NLJUG klassiekers terug zullen keren, maar daarover een andere keer meer nieuws. Het goede nieuws is dat de Java community in Nederland een flinke opleving heeft en iedereen die interesse heeft, zijn hart kan ophalen aan allerlei (kennis)events. 

Oplettende leden hebben het misschien al gezien, maar we hebben een vernieuwde website (nljug.org). En eerlijk gezegd was dat ook de hoogste tijd. De ronde, web 2.0, hoekjes hebben plaatsgemaakt voor een moderne, en strakkere, ‘bootstrap-achtige’ look. Een deel van de bestaande content is inmiddels overgezet. In de komende periode zal ook een nieuw eventsgedeelte worden uitgewerkt en zullen er nieuwe faciliteiten aan de site worden toegevoegd. 

Bestuursuitbreiding 

Na de businesspartner meeting en de oproep in de vorige bestuurscolumn in Java Magazine, hebben zich diverse kandidaten gemeld voor een functie in het nieuwe NLJUG stichtingsbestuur. Na (op volgorde van aanmelding) met verschillende kandidaten gesprekken te hebben gevoerd, kan ik melden dat we twee nieuwe bestuursleden hebben gevonden in de personen van Roy Wasse en Karen van Asten. Vanaf deze plek wil ik hen van harte welkom heten in het NLJUG bestuur! In het volgende Java Magazine zullen zij zich uitgebreider aan jullie voorstellen. Met het aantreden van Roy en Karen hebben we een vijfkoppig bestuur en zijn we statutair weer compleet. 

J-Fall 2013 

Rond het verschijnen van dit Java Magazine zijn we de halfjaargrens inmiddels alweer gepasseerd, en dit betekent dat voor een aantal van ons de J-Fall koorts weer gaat uitbreken. Op woensdag 6 november gaat dit jaarlijkse evenement wederom plaatsvinden in Evenementencentrum Hart van Holland in Nijkerk. Het is inmiddels de vierde keer dat we Nijkerk aandoen, en voor velen van jullie is dit dan inmiddels ook een bekende plek geworden. Graag willen we het enthousiasme van afgelopen jaar evenaren en misschien heeft het evenement dit keer wel een bijzonder tintje, gezien het feit dat 2013 voor de NLJUG een bijzonder jaar is (denk 10-jarig bestaan). Vlak voordat deze editie van Java Magazine op de deurmat valt, is de Call for Papers geopend en daarmee de mogelijkheid om presentatievoorstellen in te schieten voor J-Fall. Hierover verderop meer info. 

Voor de businesspartners was er op donderdagavond 20 juni de mogelijkheid om een uitgebreide briefing te krijgen over het evenement. Vervolgens was er een rondleiding door de locatie en konden er opties geplaatst worden. Kon u er als businesspartner niet bij zijn, dan zal binnenkort de brochure worden toegestuurd en kunt u contact opnemen met Richelle Bussenius (richelle.bussenius@nljug.org) voor deelname en sponsoring van J-Fall. 

Call for Papers

Vanaf begin juli is het mogelijk om voorstellen in te schieten voor de Call for Papers van J-Fall en dit kan tot uiterlijk 30 augustus. De binnenkomende papers zullen worden beoordeeld door de programmacommissie, die bestaat uit een mooie doorsnede van de Nederlandse Java Community. De commissie kent een negental deelnemers die veel ervaring hebben met het samenstellen van conferentieprogramma’s, niet alleen voor NLJUG conferenties, maar een aantal deelnemers hebben die ervaring ook opgedaan bij de selectie van andere internationale conferenties, waaronder bijvoorbeeld GOTO, Devoxx en JavaOne. De conferentie kent net als vorig jaar de volgende tracks: 

•Cloud – Java in the cloud, PaaS, NoSQL, Big Data en aanverwante onderwerpen; 

•Languages on the JVM – onderwerpen die te maken hebben met alternatieve programmeertalen die draaien op de Java Virtual Machine; 

•Core – onderwerpen met betrekking tot Java SE en/of aanverwante frameworks, libraries, of API’s; 

•Enterprise – onderwerpen die te maken hebben met Java EE, of enterprise schaal toepassingen van Java, waaronder web development, architectuur, integratie, en/of SOA/BPM;

•Methodology – onderwerpen die te maken hebben met het software ontwikkelproces; 

•Tools – onderwerpen op het gebied van tools die een rol spelen bij het vervaardigen van Java gebaseerde applicaties, of die tot doel hebben onderdelen van het software ontwikkelproces te automatiseren of te optimaliseren; 

•Mobile & Embedded – onderwerpen over Java op mobiele apparaten, embedded devices, of real-time gebruik; 

•New & Cool – onderwerpen die nieuwe, hippe toepassingen van Java illustreren, waaronder nieuwe technologie, of opmerkelijke toepassingen van Java. 

Het overgrote deel (70-80%) van de beschikbare sessiesloten op J-Fall is beschikbaar voor de Call for Papers en zal worden verdeeld onder de beste, meest interessante en meest waardevolle ingezonden voorstellen. Het kenmerk en de charme van de NLJUG conferenties is en blijft dat er nadrukkelijk ruimte is voor lokale sprekers die aan hun vakbroeders kunnen presenteren. In het programma van J-Fall is ruimte voor technische sessies (keynotes, presentaties, shoot-outs, case-studies, etc), hands-on labs en unconference (of open space) sessies. Het indienen van sessievoorstellen voor de Call for Papers kan uitsluitend via de Call for Papers applicatie (nljugcfp.appspot.com). Een vriendelijk verzoek: wacht alsjeblieft niet tot het laatste moment met het inschieten van je paper(s)! Om de organisatie grijze haren en billenknijpen te besparen, weten we liever iets eerder dan een paar uur voor de deadline dat we ruimschoots in de papers zitten ;-). Tweede week september hopen we het definitieve programma te kunnen presenteren en niet lang daarna zal ook de registratie voor de conferentie open gaan. 

EOUG Summit 2013

De NLJUG is er voor iedereen die de Nederlands Java community een warm hart toedraagt, maar de Java community stopt niet bij de landsgrens; in de hele wereld zijn er Java User Groups. En daarom is het goed en noodzakelijk om met andere JUG Leaders ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Oracle organiseert daarvoor op EMEA niveau eenmaal per jaar de European Oracle User Groups (EOUG) Summit. Deze bijeenkomst kent een mengeling van zowel Oracle (product georiënteerde) User Groups, als ook MySQL en Java User Groups. Dit jaar was de bijeenkomst georganiseerd in Gent (België), en heeft Bert Breeman namens het NLJUG bestuur deelgenomen. Gedurende het tweedaagse event zijn de voornaamste doelstellingen netwerken en kennis en ervaring uitwisselen met de andere deelnemers. Oracle heeft vooral een faciliterende rol en de deelnemers bepalen vooral de inhoud. Daarnaast is er ruimte voor ‘quality time’ als JUG Leaders onder elkaar. Volgens Bert waren het intensieve, maar belangrijke dagen en heeft hij diverse ideeën opgedaan om mee terug te nemen naar de Nederlandse Java community.