Boekbespreking – Agile ALM, lightweight tools and agile strategies

Michael Hüttermann is Java Champion, Agile Alliance member en oprichter van de Java User Group Keulen. Als spreker was hij ‘onder ons’ tijdens JFall 2011. Zijn onderwerpen zijn Agile software development, SCM/ALM, DevOps, Continuous Delivery en Java/JEE.

Doelgroep
Intentie van het boek is een gids te zijn voor Java ontwikkelaars, testers en release engineers. Met voorbeelden wordt uitgelegd hoe de gehele applicatie lifecycle te zien als een set van gedefinieerde taken, en hoe dan vervolgens met tools en theorieën effectief in de praktijk uit te voeren.

Indeling en samenvatting
Het boek is opgezet in vier delen.

Het eerste deel introduceert Agile ALM door uit te werken hoe software engineering geëvolueerd is naar Agile ALM, door het noemen van de bouwblokken zoals stakeholder focus, service oriëntatie, taakgebaseerde aanpak en configureerbare en pluggable systemen, door uit te leggen waarom het belangrijk is Agile strategieën te vormen binnen de ALM context: strategieën t.a.v. VCS gebruik, productieve workspaces, continuous integration, component repositories, standaarden en release cycles. Concretisering van de strategieën worden uitgewerkt in het vervolg van het boek.

Deel twee van het boek werkt de functionele aspecten van Agile ALM uit:  hoe Scrum te gebruiken voor Release Management, in combinatie met het  implementeren van task-based development met de hiervoor beschikbare toolchain alternatieven.

Het derde deel van het boek gaat over integratie management en (technisch) releasen. Eerder genoemde strategieën worden verder uitgewerkt en tools worden geïntroduceerd. Denk hier aan sandboxes, mocken, continuous integration en Maven. Verder komen integratie met andere dan Java (derived) talen, configuratie van applicaties voor meerdere omgevingen, auditing en staging aan de orde.

Deel vier heet ‘outside-in and barrier-free development’. Het gaat over collaborative development, requirements en test management en het integreren van verschillende talen en tools. Onderwerpen als Data driven testing en Behavior driven development worden meegenomen.

Wordt de doelgroep bereikt
Veel aspecten van het werk van ontwikkelaars, testers en release managers worden behandeld, dus de doelgroep zal met dit boek zeker haar voordeel kunnen doen.

Wat vind ik van het boek
Het eerste deel van het boek vereist de nodige concentratie om alle achtergronden, theorieën en strategieën door te lezen. Naarmate het boek vordert, leest het gemakkelijker door (code) voorbeelden.

Veel onderwerpen komen op een gestructureerde manier aan de orde. Tools en technieken, waar je altijd al eens meer van wilt weten, worden nu mooi bij elkaar in een boek geïntroduceerd en in relatie tot elkaar gepositioneerd. Hieruit blijkt het vakmanschap van de auteur en de zorg waarmee het boek is geschreven.

De auteur wijdt een hoofstuk aan Task-based development, waarin hij nuttige ‘example toolchains’ behandelt. Ondanks dat sommige paragrafen door co-auteurs zijn geschreven, vormt het boek een mooi geheel.

Het boek bevat voorbeelden van het gebruik van een aantal specifieke libraries. De kans is groot, dat deze voor de lezer op dit moment niet relevant zijn en dat deze de paragraaf overslaat. Zo nodig is de benodigde documentatie immers te downloaden. Op een paar plaatsen bevat het boek dan net iets teveel voorbeelden.

Samengevat vind ik het een goed boek, het vakmanschap komt je bij het lezen tegemoet, een aanrader voor software professionals. Aanbevolen! 

Referentie
Titel:          Agile ALM, lightweight tools and agile strategies
Auteur:      Michael Hüttermann
ISBN:        9781935182634
Uitgever:    Manning