Bestuurscolumn NLJUG mei/juni 2013

Een update vanuit het NLJUG bestuur, met dit keer nieuws over Java Magazine, aandacht voor organisatieveranderingen binnen de NLJUG, een terugblik op J-Fall 2012 en een vooruitblik op de rest van het jaar.

Java Magazine

We zijn terug! Na een jaar uit de lucht geweest te zijn, presenteren we als bestuur met trots het vernieuwde Java Magazine. Begin 2012 werden we overvallen door het nieuws dat de uitgever ten onder was gegaan aan een faillissement. Na een uitgebreide zoektocht naar een nieuwe  mediapartner voor de NLJUG, zijn we verheugd om te melden dat we het blad nu volledig in eigen beheer maken en uitgeven. Niet in de laatste plaats dankzij de hulp van een aantal enthousiaste NLJUG leden die de  redactiecommissie van het blad vormen. Wil je zelf graag bijdragen door iets te schrijven voor het magazine? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Organisatieveranderingen NLJUG

Ondanks dat we niet zichtbaar waren in de vorm van een magazine, zijn we in 2012 zeker niet onzichtbaar geweest. Naast een conferentie en andere events, vond een belangrijk deel van wat er het afgelopen jaar is gebeurd echter plaats achter de schermen. Een Java User Group is een complex ding. Een JUG van de grond krijgen is makkelijk. Alles wat je nodig hebt zijn een paar enthousiaste mensen en een plek om bij elkaar te komen. De eerste paar maanden of jaren kost het vrijwel geen moeite om dat kunstje te blijven herhalen. Echter, zodra je ledenaantallen fors gaan groeien en je ‘zaken’ gaat doen met businesspartners, evenementenbureau’s en mediapartners verander je langzaam van een club enthousiastelingen bij een thema tot een bedrijf. Om die fase te overleven moet je je ook gaan gedragen als bedrijf. En dat betekent dat de spaarzame avonduren en regenachtige zondagmiddagen ineens gevuld gaan worden met saaie bezigheden als ledenadministratie, boekhouding, projectleiding en wat al niet meer. Aangezien de NLJUG voor geen van de bestuursleden een day-job is, hebben we ons de afgelopen jaren met vallen en opstaan door die dynamiek heen gewerkt. Sinds 2003 (ja, ja, 2013 is daarmee dus een bijzonder jaar!) zijn we de NLJUG in haar huidige vorm aan het rollen. Om ook de komende 10 jaar dezelfde en verbeterde continuïteit te bieden, hebben we als bestuur het besluit genomen, om de volledige operationele activiteiten van de NLJUG onder te brengen in een BV die daarbij zowel het secretariaat (leden- en financiële administratie), het magazine, de website en de evenementen gaat uitvoeren. Deze BV ‘zit er ondernemend in’ en heeft veel ervaring met het runnen van vergelijkbare communities in aanpalende vakgebieden. Maar wees gerust, de identiteit van de NLJUG zal ten alle tijden worden bewaakt door de stichting en het bestuur. We gaan de boel niet commercieel uitventen.
Mede als gevolg van de organisatieveranderingen is er na 10 jaar NLJUG ook een einde gekomen aan de betrokkenheid van een aantal oudgediende bestuursleden. Per 1 april 2013 hebben we als NLJUG bestuur afscheid genomen van Klaasjan Tukker en Hans Bossenbroek. Vanaf deze plaats willen we hen ontzettend bedanken voor de grenzeloze inzet die zij geheel belangeloos hebben getoond, om de NLJUG door weer en wind gestalte te geven en uit te bouwen. Door inzet van hen beiden is de NLJUG opgericht en uitgebouwd tot het succesverhaal wat we vandaag de dag zijn. Als dank voor hun inzet zijn ze erelid van de NLJUG geworden.

J-Fall 2012

Het is al bijna weer een half jaar geleden, maar er valt nog steeds na te genieten van J-Fall 2012. Op de website vind je een terugblik in de vorm van een video-impressie en verwijzingen naar blogs, de fotogalerij en de resultaten van de evaluaties. Ook zijn de presentaties van bijna alle sessies te downloaden. Ongeveer de helft van de presentaties van J-Fall 2012 is op video opgenomen en terug te kijken op Parleys.com. Kijk hiervoor bij ‘spaces’ in het NLJUG channel. De presentaties zijn tevens te bekijken via de speciale NLJUG iPad App die je kunt vinden in de Appstore. Clients voor andere platforms zijn in de maak.

Vooruitblik op 2013

In 2013 gaan we vooralsnog eerst maar eens verder op de bekende weg. University sessies voor kennisverbreding, een vernieuwde website, uiteraard J-Fall 2013 en natuurlijk weer een Magazine. Met de vernieuwde slagkracht die we als organisatie hebben gekregen kunnen we vervolgens onze dienstverlening naar zowel de leden als de businesspartners verder uitbouwen. Op 15 april j.l. hebben we daarvoor met onze businesspartners om de tafel gezeten. Leden met ideeën worden van harte uitgenodigd te reageren via twitter (@NLJUG), de mail (info@nljug.org) of door een van de bestuursleden te benaderen.

Al met al kijken we terug op een heftige periode. Interessante veranderingen in de organisatie brengen een vernieuwd commitment en continuïteit. Afscheid nemen van mensen die het fundament onder de NLJUG zijn geweest geeft een dubbel gevoel, maar loslaten en anderen het verder laten brengen is tevens een kenmerk van groot vertrouwen in de toekomst.

Future.get();