Syntouch

Dé Data- en Integratie-experts!

Company Size

+50

Headquarters

Eindhoven: Parklaan 60 Delft: Marshalllaan 2

Industry

Data- en Integratie-experts!

  • Java icon
  • Scala icon
  • Python icon

  • TypeScript icon
  • React-Native icon
  • ReactJS icon

  • Azure icon
  • Amazon-Web-Services icon