Innoveren gaat sneller in de cloud

Bedrijven die zichzelf continu ontwikkelen, kunnen niet zonder de public cloud. De deelnemers aan de Cloud & Innovatie dag 2018 van codecentric hebben een goed beeld wat hen te doen staat.

De opkomst van de public cloud oplossingen is niet te stuiten. Toch is er onder bedrijven nog terughoudendheid, merkt codecentric, mede door een gebrek aan kennis. Hoe versterkt het onze innovatiekracht en ons onderscheidend vermogen dan concreet? En wat vraagt het van onze bedrijfsvoering en cultuur? De sprekers op de Cloud & Innovatie dag 2018, die plaatsvond op 18 april boven in de Rotterdamse Euromast, vertelden over wat het gebruik van cloudtechnologie oplevert en welke impact dit op de organisatie heeft.

Digitale transformatie
Bij Nationale Nederlanden is de digitale transformatie in volle gang. DevOps transformation leader Anurag Shrivastava vertelde over de verstrekkende gevolgen voor de manier waarop de
IT-organisatie is ingericht en hoe de teams samenwerken.

Albert Westendorp, programma manager Advanced Analytics Tata Steel, liet zien hoe in de staalindustrie big data-oplossingen en cloud computing worden gebruikt om de productieprocessen verder te optimaliseren en de kwaliteit van het eindproduct te verhogen.

Cultuuromslag
Volgens Feras Alsamawi, business development manager Amazon Web Services, moet innoveren echt in de genen van de organisatie zitten. Bij Amazon heeft de bedrijfscultuur vanaf het begin in het teken gestaan van ‘achteruit werken’ en daarbij de klant als startpunt nemen.

Moderne, cloud based applicaties stellen je inderdaad in staat om de eindgebruiker sneller nieuwe functionaliteiten, producten of diensten aan te bieden, maar ze zijn ook complexer om
te monitoren. Zeker voor mensen, zegt Mirko Novakovic, CEO van Instana. Hij liet zien hoe Instana gebruikmaakt van kunstmatige intelligente om problemen voor te zijn.

Baanbrekende innovaties
‘Deze eerste Cloud en Innovatie dag was zo boeiend omdat de sprekers het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderden, zegt Wilco Noordermeer practice lead cloud & digital
bij codecentric. ‘Cloud & innovatie gaat over veel meer dan alleen slimme technologie. Het vraagt om een cultuuromslag, een nieuwe manier van samenwerken. codecentric helpt
organisaties te versnellen door inzet van technologie. Goed om te zien tot welke baanbrekende innovaties dit kan leiden.’