Een analyse van ArgoUML met Design Structure Matrix

In het Java Magazine artikel ‘Een Design Structure Matrix geeft grip op softwareafhankelijkheden’ zijn de basis concepten van DSM’s uitgelegd en is duidelijk gemaakt welke voordelen het gebruik ervan kan opleveren. Deze beschrijving vult dit artikel aan en laat zien hoe de daarin beschreven concepten in praktijk gebruikt kunnen worden ten behoeve van de beoordeling, bewaking en verbetering van een software architectuur.