Masters of Java 2020

English below

Masters of Java, welke zichzelf respecterende Nederlandse Javaan kent het officieuze NK programmeren niet? Al enkele jaren strijden de beste Java programmeurs van Nederland om deze prestigieuze titel. Daarnaast zal de Masters of Java weer onderdeel zijn van de eerste dag van J-Fall.

Iedereen die zich aanmeld krijgt toegang tot de J-Fall conferentie.

Wanneer: woensdag 4 november (start na de lunch t/m 18:00)

Waar: Waarschijnlijk online

Kosten: Gratis

Organisatie: NLJUG

Hoofdsponsor: First8

Over de competitie: De Masters of Java is een roemruchte “funprogging contest” (gebaseerd op Java SE), die toegankelijk is voor iedere Java ontwikkelaar. In deze wedstrijd wordt niet de API-kennis, maar de echte programmeervaardigheid getest. In voorgaande edities heeft Masters of Java al heel wat verhitte strijd opgeleverd. We hopen ook dit jaar weer veel vuurwerk te zien. In de verschillende rondes die de wedstrijd telt, wordt iedere keer een grappige of interessante programmeeropdracht uitgedeeld, die vervolgens binnen een half uur opgelost moet worden. Voor iedere seconde die je overhoudt, scoor je een punt.

Teams bestaan maximaal uit 2 ontwikkelaars en het team dat aan het einde van de dag de meeste punten heeft, mag zich “Master of Java 2020” noemen. Er zal naast eeuwige roem natuurlijk gestreden worden voor mooie en spectaculaire prijzen!

Inschrijven is binnenkort mogelijk.

Wil je meer weten? Stuur een mail naar Roy Wasse (roy.wasse@nljug.org).

 

English


Masters of Java, which self-respecting Dutch Java developer does not know the unofficial Dutch championship programming? The best Java developers in the Netherlands have been competing for this prestigious title for several years. In addition, the Masters of Java will again be part of the first day of J-Fall.

Everyone who joins the Masters of Java will also obtain entrance to the J-Fall conference.

When: Wednesday, 4th of November (starts after lunch until 6:00 pm)

Where: Most probably online – more info soon

Cost: Free

Organization: NLJUG

Main sponsor: First8

About the competition: The Masters of Java is a famous funprogging contest (based on Java SE), which is accessible to every Java developer. This competition does not test the API knowledge, but the real programming skills. In previous editions, Masters of Java has already produced a lot of heated battles. We hope to see a lot of fireworks again this year. In every round, a fun or interesting programming assignment is handed out, which must be solved within half an hour. You score a point for every second you have left.

Teams consist of a maximum of two developers and the team with the most points at the end of the day may call themselves “Master of Java 2019”. Besides eternal fame, you can win beautiful and spectacular prizes.

Registration opens soon!

Do you want to know more? Send an email to Roy Wasse (roy.wasse@nljug.org).