Masters of Java 2020

English below

De Masters of Java, welke zichzelf respecterende Nederlandse Javaan kent het officieuze NK programmeren niet? Al enkele jaren strijden de beste Java programmeurs van Nederland om deze prestigieuze titel.

The remote edition
In verband met de huidige Corona-maatregelen zal Masters of Java 2020 een iets andere opzet hebben, namelijk een online variant. Het hele event zal gefinetuned zijn voor deze vorm, dat wil je niet missen. Zoals je van ons gewend bent, zijn de opdrachten uitdagend en kunnen er veel teams meedoen.

Schrijf je nu in voor de Masters of Java 2020
Wanneer: donderdag 29 oktober
Tijd: 15.00u tot uiterlijk 18.30u
Waar: Online
Kosten: Gratis
Organisatie: NLJUG
Hoofdsponsor: First8

Meer info over het event
De Masters of Java is een roemruchte “funprogging contest” (gebaseerd op Java SE), die toegankelijk is voor iedere Java ontwikkelaar. In deze wedstrijd wordt niet de API-kennis, maar de echte programmeervaardigheid getest. In voorgaande edities heeft Masters of Java al heel wat verhitte strijd opgeleverd. Het is onvermijdelijk dat deze nieuwe online opzet ook weer voor vuurwerk gaat zorgen.

In de verschillende rondes die de wedstrijd telt, wordt iedere keer een grappige of interessante programmeeropdracht uitgedeeld, die vervolgens binnen een half uur opgelost moet worden. Voor iedere seconde die je overhoudt, scoor je een punt. De afgelopen jaren is de beslissing steeds gevallen tijdens de laatste opdracht. Het beloofd dus een zinderende wedstrijd te worden!

Teams bestaan maximaal uit 2 ontwikkelaars en het team dat aan het einde van de dag de meeste punten heeft, mag zich “Master of Java 2020” noemen. Er zal naast eeuwige roem natuurlijk gestreden worden voor mooie en spectaculaire prijzen!

De opdrachten zijn volledig uniek en ook niet Googlebaar.

Schrijf je hier in!

Wil je meer weten? Stuur een mail naar Roy Wasse (roy.wasse@nljug.org).

 

English


Masters of Java, which self-respecting Dutch Java developer does not know the unofficial Dutch championship programming? The best Java developers in the Netherlands have been competing for this prestigious title for several years.

The remote edition
Because of the current Corona-regulations, Masters of Java 2020 will have a different shape than last years, this year it will be fully online. The whole event will be finetuned to this new form, you can not miss this. As you might expect from us: The assignments will be challenging and many teams are able to join.

Register now for the Masters of Java 2020
When: Thursday, October 29th
Time: 15.00 until 18.30
Where: Online
Costs: Free
Organisation: NLJUG
Mainsponsor: First8

About the competition: The Masters of Java is a famous funprogging contest (based on Java SE), which is accessible to every Java developer. This competition does not test the API knowledge, but the real programming skills. In previous editions, Masters of Java has already produced a lot of heated battles. We hope to see a lot of fireworks again this year. In every round, a fun or interesting programming assignment is handed out, which must be solved within half an hour. You score a point for every second you have left.

Teams consist of a maximum of two developers and the team with the most points at the end of the day may call themselves “Master of Java 2020”. Besides eternal fame, you can win beautiful and spectacular prizes.

The assignments are unique and non-google-able.

Register here!

Do you want to know more? Send an email to Roy Wasse (roy.wasse@nljug.org).