Waar? Niet waar! – Column Joop

We leven in de 21e eeuw, bijgeloof is uitgebannen, geruchten ontzenuwd, niemand kan ons iets wijs maken …
WORD WAKKER! Het is niet anders dan 500 of 1000 jaar geleden: we geloven alles, vooral van “gezaghebbende” bronnen, ‘deskundigen’ of personen met misplaatste autoriteit; zelfs de politici trappen er in.

We controleren zelden een roddel; behalve wanneer het over ons zelf gaat uiteraard!

Er zijn onnoemelijk veel zaken die niet waar zijn, maar die een ieder voor waar aanneemt, soms uit gemakzucht, soms door blindelings vertrouwen in … , ja waarin eigenlijk. Ik heb er een paar voor u verzameld:

 • Volgens Einstein is de lichtsnelheid de hoogst mogelijke. NIET WAAR: reeds in de 10e eeuw veronderstelde de Arabische geleerde Ibn Al-Haytham de lichtsnelheid eindig, het meten ervan bleek een probleem; pas Fizeau en Foucault slaagden erin. James Clerk Maxwell toonde aan dat licht een golfverschijnsel is en opperde dat de lichtsnelheid de hoogst mogelijke is en …. Hendrik Lorentz uit Arnhem bewees dit. Volgens Lorentz wordt een voorwerp dat de lichtsnelheid benadert oneindig traag, zwaar en dun (goed en slecht nieuws voor Star Trek fans). Albert Einstein was een leerling van Lorentz en bewees o.a. dat licht geen medium nodig heeft, dat de lichtsnelheid gelijk blijft voor bewegende systemen en dat materie kan overgaan in energie en omgekeerd.
   
 • De grijze eekhoorn heeft in Engeland de rode verdreven. NIET WAAR: in 1872 haalde een edelman wat grijze eekhoorns naar Engeland: ze gingen allemaal dood. Herhaalde pogingen hadden matig succes. Echter in 1890 woedde er in Engeland een eekhoornplaag …… een RODE (inheemse) eekhoornplaag. Er werd een wet aangenomen ‘ter uitroeiing van … de RODE eekhoorn’. Pas in 1939 (!!!) 'ontdekte' men dat de rode eekhoorn nagenoeg verdwenen was en werden de rollen 'omgekeerd': de rode werd beschermd, de grijze vogelvrij. Op dat moment viel Hitler Polen binnen en waren er 'even' belangrijker dingen.
   
 • Het zeilschip de Mary Celeste werd in 1872 onbemand aangetroffen. NIET WAAR: een geraffineerd geval van verzekeringsfraude, reeds in 1923 (!) opgelost door de Australische journalist Keating, maar de films en documentaires blijven maar komen. De vrouw van kapitein van de Mary kwam door een ongeluk om het leven, waarna de kapitein overboord sprong. De resterende bemanning was geleend van een ander schip. Toen nu dit schip de Mary Celeste ontmoette stapte deze uitgeleende bemanning terug over en verklaarde daarna de Mary tot ‘gevonden onbemand zijnde’ voor de verzekeringspremie.
   
 • Georg Friedrich Händel solliciteerde met Water Music aan het Engelse hof. NIET WAAR: Georg Ludwig, keurvorst van Hannover, verkreeg via zijn vrouw de Engelse troon en werd George I; hij ging in deeltijd in Londen wonen en nam zijn hofcomponinst (Händel) mee. Deze ging echter zodanig aan de 'rol' in Londen, dat ontslag dreigde. Het componeren van de Water Music was zijn laatste kans om zijn baan te behouden.
   
 • Bill Gates bedacht Windows. NIET WAAR: Douglas Engelbart bedacht in 1960 WIMP (Windows, Icons, Menu's en Pointer= de muis). Hij bouwde hardware en software uit werkelijk niets en demonstreerde in 1968 op een congres in Californië. De unanieme reactie was: "DIT IS VOOR IMBECIELEN". Gefrustreerd droop hij af. Xerox (X-windows!, X11) pikte e.e.a. weer op maar de directie zag er geen handel in en alles verdween in het public domain. "Iemand" bij APPLE zag het wel zitten en de rest weet je. Helaas was Steve enige tijd een beetje ‘afwezig’ en juist in die tijd kreeg Microsoft een wat te 'ruime' licentie; hun uitstekende juristen wisten Windows als merknaam te registreren en ……….

  Ik ontdekte de geschiedenis van Engelbart zo'n 10 jaar geleden. Sindsdien zijn vele artikelen en video's van Internet  verdwenen. Zou iemand bezwaar hebben tegen de intellectuele eigendommen van Douglas? Ach, hij is zojuist overleden, 88 jaar oud.;JOOP!