JCP Update

Een update over de NLJUG-deelname het Java Community Process

MVC 1.0

Zoals je in de bestuurscolumn van het vorige nummer al kon lezen, hebben we in juni onze eerste JCP-meeting gehouden bij Ordina in Nieuwegein, met als onderwerp JSR 371, MVC 1.0. We hebben geprobeerd een programma samen te stellen met een goede balans tussen theorie, praktijk en zelf aan de slag gaan. Uit de feedback bleek dat het zwaartepunt wat meer bij dat laatste punt had mogen liggen, dus daar zullen we een volgende keer zeker rekening mee gaan houden.

Uit de discussies is desalniettemin een mooie lijst van vragen en opmerkingen voortgekomen, en die hebben we aan de Expert Group van de JSR voorgelegd. Niet alleen werden onze inspanningen erg op prijs gesteld ("…such feedback is very valuable for us. And the feedback we got from your event is the most comprehensive one we got so far."), op alle vragen is antwoord gegeven en een aantal opmerkingen hebben tot aanpassingen in de specificatie of aardige discussies op de mailing list geleid. Een overzicht kun je terugvinden op https://nljug.org/jcp/jsr371-mvc-10/. Al met al een prima resultaat voor deze eerste keer!

Volgende meetings

We zijn volop in gesprek met verschillende business partners om nog meer van zulke events te kunnen organiseren. Zoals het zich op dit moment aan laat zien, komt er in ieder geval een meeting voor JSR 379, Java SE 9. Wanneer er concrete afspraken gemaakt worden, zullen we dat jullie uiteraard laten weten.

Naar aanleiding van de MVC-sessie is er vanuit de Expert Group voor de nieuwe Security API (JSR 375) de vraag gekomen om een sessie te houden voor wanneer deze JSR ter review aangeboden gaat worden.

Daarnaast zijn er plannen om ook tijdens J-Fall, op 3 november, een hands-on lab te houden, met als onderwerp één van de JSR's die gepland staan voor Java EE 8.

Vertraging Java EE 8

Na JavaOne 2015 leek Oracle Enterprise Java min of meer de rug toegekeerd te hebben: de activiteiten voor de door Oracle geleide JSR's die voor Java EE 8 gepland zijn werden zonder verdere toelichting op een laag pitje gezet. De toch al verschoven geplande final release in de eerste helft van 2017 lijkt daarmee lastig haalbaar.

Dit heeft geleid tot een aantal reacties: de Java EE Guardians, onder leiding van voormalig Oracle Java EE evangelist Reza Rahman en met steun van James Gosling, proberen Oracle te bewegen om eerder gemaakte toezeggingen na te komen en de specificaties binnen het JCP af te ronden; een aantal partijen waaronder Red Hat en IBM zijn een initiatief gestart om een zogenoemd microprofile op te zetten (zie http://microprofile.io), om de ontwikkeling van microservices in Enterprise Java beter te ondersteunen.

Toen was daar onlangs toch wat onverwacht een aankondiging dat er wel degelijk door Oracle aan de volgende versie van Java EE gewerkt wordt, en dat er tijdens JavaOne in september van dit jaar openheid van zaken zal worden gegeven.

Voor ons, als Java community, voldoende reden om ons te laten horen, en om te helpen een aantal JSR's .

Doe je mee?

Heb je zelf interesse om mee te werken aan een JSR, om mee te helpen een meeting te organiseren, of heb je andere goede ideeën voor activiteiten die binnen het Java Community Process passen? Laat het ons weten via jcp@nljug.org!