De column van Joop: 1.Homo, Sapiens?

René Decartes: “Cogito, ergo sum” (Ik denk, dus ik besta)

Joop: “ik denk dat ik besta”

Cees: “dat denk je maar”.

 

Zo’n 3 miljoen jaar geleden, zo schijnt het, splitste de voorloper van de huidige mens zich af van de talloze aapvarianten en begon de prominente plaats in te nemen die wij onszelf thans toekennen. Wij zijn, of lijken, de slimste, sterkste en dominantste diersoort en heersen dus over de planeet aarde.

Een buitenstaander (?!) zou er misschien een andere mening op na kunnen houden, zeker wanneer je bedenkt dat de kleinste wezentjes (virussen enzo) ons geregeld parten spelen. Een wesp in de auto veroorzaakt soms een botsing met een ander verkeersobject en overleeft als enige het ongeluk. Tante brult de straat bij elkaar vanwege een muis. Een buurjongen van mij begon te huilen bij het zien van een wandluis.

Angst is een slechte raadgever. Zo luidt de stelling. Maar angst veroorzaakt ook vertroebelde waarneming: wanneer primitieve volkeren een zoneclips meemaakten, begonnen ze bezwerende kreten te schreeuwen. En ja …. de zon werd ‘gered’. Resultaat: een traditie: schreeuw tegen ‘kwade’ hemelverschijnselen. En uiteraard was men niet meer van het idee af te brengen om te gaan staan brullen (idee-fixe). Zo ontstonden vele mythes. En tot op de dag van heden zijn we nog even ver. Het (bij)geloof tiert welig, ondanks onderwijs, wetenschap en ‘gezond verstand’: doemdenken, complot denken en massahysterie. En de bewoners van de metropolen zijn niet slimmer dan de bewoners van hutjes in de derde wereld.

Op het Concilie van Trente werd in 1563, op voordracht van de arts Aloysius Lilius, die ook wetenschapper was de zogenaamde Gregoriaanse kalender geaccepteerd. Tot dan voerde men de Juliaanse kalender, met om de 4 jaar een schrikkeljaar. Helaas, het jaar is niet 365 1/4 dag lang, maar ±365.2425 dagen, oftewel 365 dagen 5 uren 48 minuten en 45 seconden. Zou men doorgaan met de Juliaanse kalender, dan zou Pasen uiteindelijk in de sneeuw worden gevierd. Derhalve kondigde Paus Gregorius-XIII in 1582 officieel de nieuwe kalender af, die wij nog steeds gebruiken, de Gregoriaanse kalender. En dus sprong men van 4 oktober direct op 15 oktober 1582. Geleidelijk werd deze tijdsprong over de gehele wereld ingevoerd.

Echter, wat niemand had verwacht: er braken hier en daar onlusten uit; ook in de Lage Landen. Wat bleek: de bevolking had het onuitwisbare waanidee dat de sterfdatum nu 11 dagen eerder zou vallen. Deze hardnekkige gedachte leidde ertoe dat lange tijd diverse dateringen dubbel werden genoteerd.

 

Rond 1895 meende Becquerel geheimzinnige straling te hebben ontdekt: de Aardstraal. Spoedig had iedereen er ‘last’ van en vrijwel alle kwalen werden eraan toe geschreven. Wichelroedelopers deden ‘goede zaken’ met het ‘opsporen’ en de bevolking ‘wapende’ zich tegen de ‘gevonden’ aardstralen met alles wat je maar kunt verzinnen: van roestige spijkers tot kastjes ijzer afval. In Nederland zag de heer J.G. Mieremet een gat in de markt: sommige ‘klanten’ telden wel 20.000 gulden neer voor een geheimzinnig kastje met datgene wat we tegenwoordig restafval noemen, naar aanleiding van een ‘gevonden’ Aardstraal. Vernietigende onderzoeksrapporten hielpen niet: het volk wil bedrogen worden. En het is nog niet over.

 

Gisteren op internet gelezen: vorig half jaar is er voor meer dan 3 miljoen euro buitgemaakt d.m.v. phishing, fraude met e-mails, sms’jes en WhatsApp fake berichten. Uiteraard zijn sommige e-mails, die ik ook krijg, erg ‘goed’ in elkaar gezet, je zou zweren dat ze echt zijn. Maar met alle publiciteit en landelijke waarschuwingen is het wel raar dat men er zo massaal in trapt. Je zou gaan denken dat de techniek ons boven het hoofd is gegroeid; dat de ontwikkeling van ons brein is achter gebleven bij onze gereedschappen. Zeker, de techniek, ook de automatisering, wordt slechts door weinigen beheerst. De massa strompelt er achteraan. Ze tikken op schermpjes, trekken aan hendels, draaien aan knoppen … en denken dat ze de zaken onder controle hebben. Tot er iets mis gaat. Dan blijkt haast niemand meer te weten hoe e.e.a werkt. De moderne mensheid is helemaal afhankelijk geworden van een handjevol ingenieurs, architecten en programmeurs. Conclusie: wees zuinig op die jongens en meisjes!!!

;JOOP!