Masters of Java 2023

English below

De Masters of Java, welke zichzelf respecterende Nederlandse Javaan kent deze code challenge niet? Al enkele jaren strijden NLJUG’ers om deze prestigieuze titel. Zoals je van ons gewend bent, zijn de opdrachten leuk en innovatief én kunnen er veel teams meedoen.

Schrijf je nu in voor de Masters of Java 2023
Wanneer: 8 November
Tijd: 13.00u tot uiterlijk 17.30u
Waar: Van der Valk Hotel, Veenendaal
Kosten: Gratis
Organisatie: NLJUG
Hoofdsponsor: First8 Conclusion

Meer info over het event
De Masters of Java is een roemruchte “funprogging contest” (gebaseerd op Java SE), die toegankelijk is voor iedere Java ontwikkelaar, van junior tot senior. In deze wedstrijd wordt niet de API-kennis, maar de echte programmeervaardigheid getest. In voorgaande edities heeft Masters of Java al heel wat verhitte strijd opgeleverd. Het is onvermijdelijk dat deze nieuwe online opzet ook weer voor vuurwerk gaat zorgen.

In de verschillende rondes die de wedstrijd telt, wordt iedere keer een grappige of interessante programmeeropdracht uitgedeeld, die vervolgens binnen een half uur opgelost moet worden. Voor iedere seconde die je overhoudt, scoor je een punt. De afgelopen jaren is de beslissing steeds gevallen tijdens de laatste opdracht. Het beloofd dus een zinderende wedstrijd te worden!

Teams bestaan maximaal uit 2 ontwikkelaars en het team dat aan het einde van de dag de meeste punten heeft, mag zich “Master of Java 2023” noemen. Er zal naast eeuwige roem natuurlijk gestreden worden voor mooie en spectaculaire prijzen!

De opdrachten zijn volledig uniek en ook niet Googlebaar.

Iedereen die meedoet en aanwezig is bij de Masters of Java ontvangt automatisch toegang tot de J-Fall conferentie.

Schrijf je hier in!

Wil je meer weten? Stuur een mail naar Noortje van Berlo.

 

English


Masters of Java, every self-respecting Dutch Java developer should know this programming challenge! The NLJUG members have been competing for this prestigious title for several years. As you might expect from us: The assignments will be challenging, fun and innovative and many teams are able to join.

Register now for the Masters of Java 2023
When: November 8th
Time: 13.00 until 17.30
Where: Van der Valk Hotel, Veenendaal
Costs: Free
Organisation: NLJUG
Mainsponsor: First8 Conclusion

About the competition: The Masters of Java is a famous funprogging contest (based on Java SE), which is accessible to every Java developer, from junior to senior. This competition does not test the API knowledge, but the real programming skills. In previous editions, Masters of Java has already produced a lot of heated battles. We hope to see a lot of fireworks again this year. In every round, a fun or interesting programming assignment is handed out, which must be solved within half an hour. You score a point for every second you have left.

Teams consist of a maximum of two developers and the team with the most points at the end of the day may call themselves “Master of Java 2023”. Besides eternal fame, you can win beautiful and spectacular prizes.

The assignments are unique and non-google-able.

Everyone who joins & is present at the Masters of Java will also obtain entrance to the J-Fall conference.

Register here!

Do you want to know more? Send an email to Noortje van Berlo.