Masters of Java 2021

English below

De Masters of Java, welke zichzelf respecterende Nederlandse Javaan kent het officieuze NK programmeren niet? Al enkele jaren strijden de beste Java programmeurs van Nederland om deze prestigieuze titel. Zoals je van ons gewend bent, zijn de opdrachten uitdagend en kunnen er veel teams meedoen.

Schrijf je nu in voor de Masters of Java 2021
Wanneer: woensdag, 3 november
Tijd: 13.00u tot uiterlijk 17.30u
Waar: Van der Valk Veenendaal (Afhankelijker van de dan geldende Corona maatregelen)
Kosten: Gratis
Organisatie: NLJUG
Hoofdsponsor: First8

Meer info over het event
De Masters of Java is een roemruchte “funprogging contest” (gebaseerd op Java SE), die toegankelijk is voor iedere Java ontwikkelaar. In deze wedstrijd wordt niet de API-kennis, maar de echte programmeervaardigheid getest. In voorgaande edities heeft Masters of Java al heel wat verhitte strijd opgeleverd. Het is onvermijdelijk dat deze nieuwe online opzet ook weer voor vuurwerk gaat zorgen.

In de verschillende rondes die de wedstrijd telt, wordt iedere keer een grappige of interessante programmeeropdracht uitgedeeld, die vervolgens binnen een half uur opgelost moet worden. Voor iedere seconde die je overhoudt, scoor je een punt. De afgelopen jaren is de beslissing steeds gevallen tijdens de laatste opdracht. Het beloofd dus een zinderende wedstrijd te worden!

Teams bestaan maximaal uit 2 ontwikkelaars en het team dat aan het einde van de dag de meeste punten heeft, mag zich “Master of Java 2021” noemen. Er zal naast eeuwige roem natuurlijk gestreden worden voor mooie en spectaculaire prijzen!

De opdrachten zijn volledig uniek en ook niet Googlebaar.

Iedereen die meedoet aan de Masters of Java (Sneak Peek) ontvangt automatisch toegang tot de J-Fall conferentie.

Schrijf je hier in!

Wil je meer weten? Stuur een mail naar Noortje van Berlo.

De Masters of Java Sneak Peek

De warm-up voor de echte wedstrijd: Masters of Java 2021!

Het viel ons op dat er een aantal developers zijn die een beetje nerveus zijn om mee te doen aan de Masters of Java. Ben ik wel goed genoeg? Wat als ik geen van de opdrachten kan oplossen? 
We horen deze argumenten van tijd tot tijd en daarom presenteren we met trots de Masters of Java Sneak Peek op Donderdag 30 september. Dit pre-event neemt volledig digitaal plaats en omdat het een voorproefje is van het echte werk, zullen de teams (van 1 of 2 personen) maar 1 opdracht te hoeven oplossen binnen het tijdslimiet. Hierdoor krijgen de deelnemers de tijd om kennis te maken met de setting en de moeilijkheidsgraad, met zo min mogelijk druk. We weten zeker dat de nieuwe deelnemers na de Sneak Peek vol enthousiasme mee zullen doen aan de echte Masters of Java 2021.

Registeer hier voor de Sneak Peek!

 

English


Masters of Java, which self-respecting Dutch Java developer does not know the unofficial Dutch championship programming? The best Java developers in the Netherlands have been competing for this prestigious title for several years. As you might expect from us: The assignments will be challenging and many teams are able to join.

Register now for the Masters of Java 2021
When: Wednesday, November 3rd
Time: 13.00 until 17.30
Where: Van der Valk Veenendaal (depending on the current Corona measurements)
Costs: Free
Organisation: NLJUG
Mainsponsor: First8

About the competition: The Masters of Java is a famous funprogging contest (based on Java SE), which is accessible to every Java developer. This competition does not test the API knowledge, but the real programming skills. In previous editions, Masters of Java has already produced a lot of heated battles. We hope to see a lot of fireworks again this year. In every round, a fun or interesting programming assignment is handed out, which must be solved within half an hour. You score a point for every second you have left.

Teams consist of a maximum of two developers and the team with the most points at the end of the day may call themselves “Master of Java 2021”. Besides eternal fame, you can win beautiful and spectacular prizes.

The assignments are unique and non-google-able.

Everyone who joins the Masters of Java (Sneak Peek) will also obtain entrance to the J-Fall conference.

Register here!

Do you want to know more? Send an email to Noortje van Berlo.

The Masters of Java Sneak Peek

The warm-up for the real battle: Masters of Java 2021!

We noticed quite some developers are anxious and excited to register for the Masters of Java. Am I good enough? What if i can’t solve any of the assignments?
We hear these arguments often, therefore we proudly announce Masters of Java Sneak Peek on Thursday September 30th. This pre-event will be fully digital and since it’s a foretaste of what to expect, the teams only have to solve one assignment during the time-limit. This way attendees can get used to the setting and level. We are convinced that the new attendees will be full of enthousiasm to join the real Masters of Java 2021.

Register here for the Sneak Peek!