Waarom SDA en software architectuur? – Metafactory

In deze kennissessie gaan we nader in op de toegevoegde waarde van Software Development Automation (SDA) op de software architectuur bij grote ondernemingen. Wat gaan we in deze kennissessie doen:

Een introductie in Software Development Automation;
Uitdagingen bij het ontwikkelen en bewaken van een software architectuur bij grote ondernemingen. Hierbij speciale aandacht voor IT-afdelingen met meerdere agile teams;
Discussie over de toegevoegde waarde van SDA op het ontwikkelen en bewaken van een software architectuur.

Voor meer informatie over SDA en software architectuur in een Scaled Agile Framework (SAFe) omgeving zie deze blog.

Leave a Reply