StaQ night – Security hands-on – Quintor

Tegenwoordig kom je met enige regelmaat een nieuwsbericht tegen over datadiefstal of een gegevenslek, zelfs de Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft hier last van. Vaker wel dan niet betreft dit gevallen van misbruik. Security is niet een schakelaar die je omzet. Vaak komt het door onzorgvuldig handelen of een gebrekkige inrichting. Het blijkt dat security vaak niet op de agenda staat bij organisaties, of dat er pas in een laat stadium over nagedacht wordt.

Leave a Reply