SDA en refactoring – Metafactory

In deze kennissessie gaan we nader in op de toegevoegde waarde van Software Development Automation (SDA) op het refactoren van software. Wat gaan we in deze kennissessie doen:

Een introductie in Software Development Automation;
Uitdagingen bij het refactoren van software. Waarom wil je refactoren en waarom niet? Wat is de business case?
Kan SDA de business case op een gunstige wijze beïnvloeden en zo ja, hoe?

Leave a Reply