Open Kennissessie: presentatie Bert Ertman

17:30 Opening – Met eten en drinken

18:00 Presentatie – Bert Ertman: Building Modular Cloud Applications in Java De presentatie is in het Nederlands.

20:00 Afsluiting – Napraten met een drankje.

Tijdens de presentatie worden 3 exemplaren van Bert Ertmans boek Building Modular Cloud Apps with OSGi verloot. Abstract Building Modular Cloud Applications in Java Hoe ontwerp je een systeem dat zich vele jaren kan evolueren in een productieomgeving? En hoe werkt dat in de cloud? Steeds vaker gaat het bij softwarearchitectuur over modulariteit. Omgaan met veranderingen in een (grote) codebase is niet triviaal en vereist weloverwogen beslissingen. De beschikbare technische oplossingen om dit probleem aan te pakken worden vaak beschouwd als te complex (OSGi) of nog onvoldoende doorontwikkeld (Jigsaw). In deze presentatie zal ik aantonen dat het met behulp van de juiste tools en frameworks heel goed mogelijk is om een modulaire architectuur op te zetten op basis van OSGi. Middels live coding zal ik een volledig functionele applicatie opzetten om het begrip modulariteit inzichtelijk te maken. Ik geef een overzicht van de gebruikte tools en technieken en ik los concrete problemen op waar je bij het bouwen van modulaire applicaties tegenaan kan lopen. Ten slotte laat ik zien hoe je deze applicaties kunt deployen in de cloud met behulp van Apache ACE, een Open Source Provisioning Platform bedoeld voor het deployen van OSGi bundles en andere artefacten in de cloud en op devices.

Bert Ertman is een Fellow bij Luminis. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden was hij het afgelopen decennium actief als de Java User Group leader voor NLJUG. Bert is spreker op conferenties over de hele wereld over onderwerpen als Java, softwarearchitectuur en modulariteit, tevens is hij auteur (Building Modular Cloud Apps with OSGi, O’Reilly) en redactielid van Java Magazine. In 2008 werd Bert door Sun/Oracle erkend als een Java Champion. Hij is een JavaOne 2012 Rock Star Speaker en heeft een Duke’s Choice Award ontvangen in 2013. RIGD-LOXIA Open Kennissessies De Open Kennissessies van RIGD-LOXIA zijn bedoeld om kennis uit te wisselen in een semi-informele sfeer: met avondeten vooraf aan de lezing en met mogelijkheid tot napraten achteraf. We richten ons daarbij op professionele ontwikkelaars, en we beschouwen zowel de techniek als het proces. Programmeurs, testers, product owners zijn allemaal welkom.

Leave a Reply