NLJUG University Sessie: Java Reborn Powered by Ordina

Stream<Invite> invites = Stream.generate(() -> new Invite()); 
invites
  .filter(Invite::curiousAboutJava8)
  .limit(80)
  .map(Registration::new)
  .forEach(r -> confirm(r, LocalDate.now()));

Met de release van Java SE 8 op 18 maart (Safe Harbor Statement van Oracle applies) wordt de grootste vernieuwing in de historie van Java een feit. Het bovenstaande voorbeeld laat duidelijk zien dat deze nieuwe versie veel impact zal hebben op programma's.

Om bij dit belangrijke event stil te staan, organiseert NLJUG samen met Ordina op 20 maart een 'JDK 8 introductie'. Martijn Blankestijn en Remko de Jong nemen je mee in de vernieuwde wereld van onder andere lambda's, de DateTime API, pluggable type checking en Completable Futures. 

De presentatie wordt gevolgd door een twee uur durend lab, waarbij je lambda's zelf direct in de praktijk kunt toepassen. Het wordt immers pas echt leuk als je zelf, op je eigen laptop, er mee aan de slag kunt!

PROGRAMMA

15.30 Inloop

16:00 Presentatie Java SE 8

17:30 Diner

18:15 Hands-on lab Lambda’s

20:30 Borrel

Leave a Reply