Microservices Awareness Workshop – Luminis

Deze driedaagse training bestaat uit een theoriedag, gevolgd door twee praktijkdagen waarin de recente hype rond Microservices centraal staat. In de training wordt stil gestaan bij het hoe en waarom van Microservices, maar met name wordt gekeken naar de uitdagingen die er zijn op de weg naar een onderhoudbare en schaalbare microservices implementatie. Er is volop ruimte voor discussie en vragen gedurende de training. Op de eerste dag van deze training wordt met name theorie behandeld, afgewisseld met wat demo’s en discussie. Op de twee volgende praktijkdagen wordt onder begeleiding gewerkt aan een case waarin een landschap van Microservices wordt gecreëerd. Hierbij worden de theoretische concepten toegepast zoals geleerd op de eerste dag en worden de deelnemers geconfronteerd met het feit dat er meer bij komt kijken dan alleen het genereren van een applicatie met een bepaald ontwikkelframework. De training eindigt met een sessie waarin de deelnemers hun uitwerkingen en ervaringen aan elkaar presenteren.

Leave a Reply