“Change is the only constant” met Neal Ford – JDriven

De wereld om ons heen is continu in beweging. Wat is de impact hiervan op het gebied van architectuur en op onze eigen ontwikkeling Met gepaste trots staan we hier, samen met top spreker Neal Ford van ThoughtWorks, uitgebreid bij stil op maandag 18 september. Een avond met twee inspirerende talks en, als je wilt, afgesloten met een top film.

Building Evolutionary Architectures

Architectuur wordt vaak gezien als het maken van keuzes waar later niet eenvoudig op teruggekomen kan worden. Is dit met ontwikkelingen zoals microservices, containerization en cloud nog steeds de juiste manier om naar architectuur te kijken? Zou een architectuur niet veel meer gericht moeten zijn op het ondersteunen van incrementele en geleidelijke verandering?

Leave a Reply